Boeing i uppköpssamtal för Spirit Aerosystems

Publicerat: 20 februari, 2024

I ett uttalande till nyhetsbyrån Reuters häromdagen sa Boeing att ”Vi tror att återintegreringen av Boeings och Spirit AeroSystems tillverkningsverksamhet ytterligare skulle stärka flygsäkerheten, förbättra kvaliteten och tjäna våra kunders, anställdas och aktieägares intressen,” rapporterar BBC.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.