Gröna sjöfartskorridorer tar fart

Publicerat: 22 februari, 2024

Tanken bakom dessa korridorer är att lastfartyg färdas längs rutterna med endast noll- eller lågutsläppsbränslen. För att göra detta möjligt bygger både Rotterdam och Singapore nya lagringsanläggningar för gröna bränslen, som ammoniak och metanol, som alternativ till eldningsolja.

Ammoniak är en gas som produceras genom att smälta väte med kväve. Det kallas ”grön ammoniak” om vätgasen produceras med 100 % förnybar energi. Samtidigt är metanol en form av alkohol som också kan produceras med grön energi.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.