Ett företags äsongsmässiga faktorer

Publicerat: 3 februari, 2024

Vissa tjänster kan vara mer efterfrågade under vissa tider på året. Till exempel kan turism- och semesterrelaterade tjänster vara säsongsbetonade.
Det är av vikt att genomföra marknadsundersökningar och analysera dessa faktorer noggrant för att förstå och förutsäga efterfrågan på en specifik tjänst och anpassa affärsstrategin därefter.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.