Några vanliga konkurrensprioriteringar

Publicerat: 17 oktober, 2023

Det finns fem vanliga grupper av konkurrensprioriteringar vilka är kostnad, kvalitet, tid, flexibilitet och innovation. Att hitta rätt konkurrensprioriteringar sker inte över en natt, många företag kämpar i åratal när de fattar beslut om olika konkurrensprioriteringar.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.