Göteborg m o

Jan Lundgren, företagsmäklare

Trandareds Ring 39, 507 61 Borås

Ansvarar för objekt:

Objekt till salu CV
 • Företagsmäklare
  • Deltagit i många försäljningar och köp av bolag i alla storlekar och många branscher (Verkstad, handel, tjänsteföretag, fastighetsbolag, etc)
  • Van att genomföra hela processen, från uppstartmöte tills att överlåtelseavtal är påskrivet och likvid är betalad
  • Genomfört många företagsbesiktningar (Due Dilligence) och värderingar
  • Stor kunskap inom skatt
 • Egen företagare som företagsrådgivare till ägare, styrelser och VD
 • Auktoriserad revisor och partner hos Ernst & Young (mer än 20 år)
  • Styrelseledamot i Ernst & Young AB
  • Regionchef
  • Kontorschef
  • Revisor i ett stort antal små och medelstora bolag
  • Revisor i noterade bolag, stiftelser och föreningar
 • Civilekonom Handelshögskolan Göteborg
 • Officershögskolan, Sjöofficer
 • Ansluten till Bolagsverkets register mot penningtvätt (lag 2017:630)
 • Arbetar som mentor på uppdrag av Connect till ägare/styrelse

Caglar Önal, Aukt. företagsmäklare

Lindholmspiren
41756 Göteborg

Auktoriserad Företagsmäklare
Registrerad Fastighetsmäklare
Genomfört bolags förvärv sedan 2003
Projektledare inom entreprenörskap för EU projekt och Tillväxtverket
Feedbackgivare för entreprenörer på Venture Cup
Företagsrådgivare/Affärsutvecklare på Göteborgs Stads Innovations & Business Center

Högskoleutbildad inom Management på YRGO och som Fastighetsmäklare på Luleå Tekniska Universitet

Prenumerera på det här kontorets nyhetsbrev
Se alla objekt

Objekt i denna regionen