Mora-Falun-Borlänge

Lars-Erik Wiik, företagsmäklare

Box 7, 796 31 Älvdalen

Ansvarar för objekt:

Objekt till salu Referenser

Lars-Erik Wiik är företagsmäklare i området Dalarna m o

  • Företagsmäklare
  • Egen företagare inom Ekonomistyrning, andra företagsekonomiska frågor samt Industri
  • ALMI GävleDala, finansierings- resp affärsrådgivare
  • Inhyrd Ekonomichef, Redovisningschef
  • IHM Business School
  • Ekonomiutbildning, bl a Business Controller, kredithandläggning
  • Eftergymnasial högre ekonomisk specialkurs – Certifierad inom Ahrens Rapid Growht
  • Styrelseordförande, styrelseledamot i några SME-företag
  • Ansluten till Bolagsverkets register mot penningtvätt (lag 2017:630)
Prenumerera på det här kontorets nyhetsbrev

Se alla objekt

Objekt i denna regionen