Stockholm

Mikael Dierks

Cylindervägen 18, 5 tr (Club Office), 131 52 Nacka Strand

 • Företagsmäklare
 • M & A specialist
 • Egen företagare inom Industri och Handel samt senast företagsekonomiska uppdrag
 • Grant Thornton, Corporate Finance, Senior Lead Advisor
 • CEO, Idesta AB med dotterbolag
 • Hagströmer & Qviberg, Corporate Finance, bitr. projektledare
 • Sveatornet, bankdirektör
 • Swedbank , bankdirektör
 • Fastighetsmäklarexamen
 • Ekonomiutbildning, Stockholms Universitet samt Handelshögskolan
 • Eftergymnasial högre ekonomisk specialkurs – inriktning mot ekonomi och revision, Schartau
 • Ansluten till Bolagsverkets register mot penningtvätt (lag 2017:630)

Mats är företagsmäklare i området Stockholm norra.

 • Företagsmäklare
 • Praktikertjänst, affärscoach, tandvård
 • Praktikertjänst, verksamhetsrådgivare, hälso- och sjukvård
 • SJR, (bemanning), kundansvarig för företagskunder inom bank- och finans
 • Postgirot Bank, Key Account Manager
 • Nordea, företag
 • Filosofie kandidatexamen, Civilekonom
 • Utbildad till fastighetsmäklare
 • Påbyggnadsutbildning i redovisningssystem och bokslut
 • NLP – Business Diploma
 • Ansluten till Bolagsverkets register mot penningtvätt (lag 2017:630)
Prenumerera på det här kontorets nyhetsbrev

Se alla objekt

Objekt i denna regionen