Företagets marknadsplan

Publicerat: 26 juli, 2021

En marknadsplan – del av affärsplanen – har ändamålet att beskriva den nuvarande marknadspositionen för ett företag , dess marknadsstrategi och den tid som omfattas av planen. Så syftet med en marknadsplan är hur företaget kommer att uppnå sina uppsatta affärsmål och skapa en ram för att säkerställa att verksamheten förblir trogen till bolagets vision. En marknadsstrategi bör redogöra arten och tidpunkten avseende marknadsföringsaktiviteter, däribland stärka kundlojalitet och finna nya kunder.

– Av John Lidén, john.liden@tactic.se, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling. Artiklar är skrivna i generaliserande termer.