Har du entreprenörsanda?

Publicerat: 19 april, 2021

Det finns ju flera definitioner om vad en entreprenör är. Men kanske man kan hålla med om att en typisk entreprenör är den som saknar en off switch som säger att ”nu är det nog,” utan fortsätter tills de träffar helt rätt…

//
Mvh

John Lidén