El-installationsföretag i Stockholm med AAA rating

Bransch: Bygg & Entreprenad
Område:
Antal anställda: 11
Omsättning: 10 - 25 mkr
Köpeskilling: Tala med mäklaren
Sekretessförbindelse: Ja

OBS! Objektet är sålt.

Beskrivning

Företaget har ett stort upptagningsområde av klienter i hela Stockholms län. Ägaren har arbetat  många år i företaget och varit med och byggt upp det till vad den är idag. Genom ett intensivt, kompetent arbete, god service och personkännedom tillsammans med bra personal har ägaren en stor trogen kundkrets. Företaget har vuxit organiskt med rekommendationer från en rad nöjda kunder och har dessutom erhållit trippel AAA rating 5 år i rad, vilket bara ett fåtal företag i Sverige har uppnått.

Ekonomisk utveckling

Omsättningen har de senaste åren legat på mellan 15,5 och 18,9 mkr med bra marginal. De senaste 10 åren har företaget i genomsnitt haft en tillväxt på 13,6% per år.

Resultatet före dispositioner har de senaste fyra åren för verksamheten har varit mellan 1,0 – 2,6 mkr. Ett normalresultat justerat för extraordinära kostnader för verksamheten har vi beräknat till i intervallet 2,0 -2,5 mkr för de kommande åren.

Övrigt

Ägaren vill om så önskas tillsammans med ny ägare vidareutveckla verksamheten och välkomnar större företag som köpare och stannar gärna kvar med nyckelpersoner efter ägarbyte för att driva bolaget upp till nästa nivå.

Denna företagsöverlåtelse sker genom en aktieöverlåtelse.

Sammanfattningsvis

Ett framgångsrikt företag med kompetent personal, kunder, organisation och positiva framtidsprognoser. Kontoret bedrivs i hyrd lokal i ett bra läge. Fin historik med AAA-rating.

Se alla objekt

Liknande objekt i samma bransch

Se alla objekt

Liknande objekt i samma region