Ledande webshop samt kompletterande webshop inom kategorin coolstuff till salu.

Bransch: E-handel
Område: Stockholm
Antal anställda: 1
Omsättning: 1 - 2.5 mkr
Köpeskilling: 1 100 tkr + varulager

OBS! Objektet är sålt.

Webshopen inom kategorin smartphones mm har över 71 000 st aktiva kunder och mellan 13 000 – 15 000 unika besökare varje månad och har de senaste tre åren omsatt mellan 1,25 – 4,3 mkr och har under de senaste åren varit en av de ledande webshoparna i kategorin. Det finns fn. drygt 2 450 produkter  i webshopen som är aktiverade.

Det stora värdet i denna webshop är det upparbetade kompletta kundregistret med över 71 000 st kunder, samtliga leverantörskontakter och det väl inarbetade varumärket.

Tillsammans med ovanstående webshop säljs en annan lanserad webshop med mycket stor potential inom kategorin coolstuff med liknande produkter som Coolstuff.se i samma transaktion. Det finns fn. drygt 3 100 produkter  i webshopen som är aktiverade, varav webshopen har cirka 600 varor i eget lager och resten säljs på dropshipping från leverantören.

Denna verksamhet kan i sin helhet skötas med dropshipping eller med eget lager och bearbetas med samma kundbas som finns i ovanstående webshop. Upparbetade kontakter med leverantör inom EU.

För den webshop som vill bli marknadsledande detta ett gyllene tillfälle att komplettera sin egen verksamhet med ett förvärv av dessa webshoppar med stort upparbetat kundregister och leverantörskontakter tillsammans med ett väl inarbetat varumärke.

I detta ärende arbetar vi med en sk sekretessförbindelse.

Verksamheterna avses säljas genom en aktieöverlåtelse i samband med transaktionen omvandlas fordran på ca 780 tkr till ovillkorat aktieägartillskott.

Pris: 700 tkr (för 100% av aktierna 422 tkr och 278 tkr för ett villkorat aktieägartillskott på 278 tkr)

 

Se alla objekt

Liknande objekt i samma bransch

Se alla objekt

Liknande objekt i samma region