OBS! Objektet är sålt.

Medelstort hemtjänstföretag i Stockholms Län med IVO-tillstånd

Bransch: Service & Tjänster
Område: Stockholm
Antal anställda: 60
Omsättning: 25 - 50 mkr
Köpeskilling: Tala med mäklaren
Sekretessförbindelse: Ja

Ägarna vill lämna över stafettpinnen till någon som kan utveckla bolaget vidare i den nya spännande miljö som de tre nuvarande kommunernas framtidsplaner ger möjlighet till samt eventuellt utveckla bolaget inom andra kommuner i Stockholms Län.

Verksamheten bedrivs med bra lönsamhet och god organisation.

BOLAGET UTFÖR:

  • Hemtjänst med omvårdnad och service
  • Ledsagning och avlösning

Genom avtal enligt valfrihetssystemet (LOV) är bolaget verksamt i tre tillväxtkommuner inom Storstockholm.

För 2021 ligger prognosen för omsättningen på över 36 miljoner. Företaget sysselsätter ett 60-tal personer, inklusive timanställda och har cirka 120 kunder.

Bolaget är mycket välorganiserat, välskött och har ändamålsenliga lokaler.

Vid de kundenkäter som kommunerna regelbundet genomför har bolaget placerat sig högt upp beträffande kundnöjdhet och företaget levererar tjänster av erkänt god kvalitet.

Företaget har en stabil verksamhet som växer stadigt år för år med god lönsamhet, kompetent personal och låg personalomsättning.

EKONOMISK UTVECKLING:

Mycket goda möjligheter att expandera och öka såväl omsättningen som lönsamheten, speciellt om man vill utöka verksamheten till ytterligare en eller flera kommuner.

Verksamheten ger en köpare mycket bra möjlighet att expandera eller att komma in med sin befintliga verksamhet i tre expansiva kommuner.   En köpare kan därutöver direkt tillvarata synergier med egen verksamhet.

ÖVRIGT:

För en aktör i branschen är detta ett gyllene tillfälle att förvärva en stor aktör inom vårdbranschen i tre växande kommuner. En intressent har sannolikt gedigen branscherfarenhet alternativt erfarenhet från drift av motsvarande verksamhet idag.

Vi arbetar i detta ärende med sekretessförbindelse, vilken sänds ut efter intresseanmälan innan prospekt delges intressent.

 

Vid intresse tag kontakt med Mikael Dierks, TACTIC Företagsförmedling,

Telefon: 0709–217 217 Email: mikael.dierks@tactic.se

Se alla objekt

Liknande objekt i samma bransch

Se alla objekt

Liknande objekt i samma region