Mycket lönsam agentur med ett biologiskt system för fettavskiljning

Bransch: Övrig verksamhet
Antal anställda: 0
Omsättning: 1 - 2.5 mkr
Köpeskilling: Tala med mäklaren
Sekretessförbindelse: Ja

OBS! Objektet är sålt.

Det biologiska systemet ersätter/kompletterar traditionella fettavskiljare till en minimal kostnad.

Ingen el- eller vattenanslutning behövs och systemet tar väldigt liten plats.

Systemet garanterar fritt flöde, tar bort lukter, minskar/minimerar tömning av fettavskiljare

samt förlänger avloppsrörens/stammarnas livslängd.

Kunder är kommunernas miljökontor, restauranger, fastighetsägare, storkök, slakterier….ja kundlistan kan göras hur lång som helst.

Kunderna hyr/köper en doseringsenhet tillsammans med ett leveransavtal på den biologiska verksamma vätskan.

Agenturen för Sverige och Norge säljes tillsammans med ett litet lager och flera leveransavtal.

Se alla objekt

Liknande objekt i samma bransch

Se alla objekt

Liknande objekt i samma region