OBS! Objektet är sålt.

Stödboende/Träningslägenheter i korridor

Bransch: Övrig verksamhet
Område: Stockholm
Antal anställda:
Omsättning: 2.5 - 5 mkr
Köpeskilling: 650000
Sekretessförbindelse: Ja

Det välskötta vårdbolagets affärsidé är att tillhandahålla vård & stöd till unga vuxna med kompetent och utbildad personal, vilket innebär bland annat:

– Socialt stöd till unga vuxna
– 15 träningslägenheter (varav ett är anpassat till kontor)
– Kvalificerat kontaktmannaskap

Bolaget bedriver verksamhet inom socialt arbete och därmed förenlig verksamhet. Målgruppen är unga vuxna i åldern 18 år och uppåt som är i behov av boende med individuellt anpassade socialkurativa insatser, personligt stöd och social träning. Det övergripande målet är att den enskilde ökar sin förmåga att leva ett självständigt ansvarstagande socialt liv och rustas för att klara ett eget boende.

Vi tror att en extern köpare kan utveckla den potential som finns i bolaget för att hjälpa utsatta ungdomar samt upprätthålla och utveckla den marknadsposition som verksamheten har idag gentemot liknande verksamheter. Vidare kan en ny ägare kan ta vara på en del synergier på lokal, ekonomi och på personalsidan. Bolaget säljes med eller utan kontrakt och har nya ramavtal med Stockholms stad.

Träningslägenheterna är lokaliserade ca 30 minuter sydväst om Stockholm City med T-bana.

Se alla objekt

Liknande objekt i samma bransch

Se alla objekt

Liknande objekt i samma region