OBS! Objektet är sålt.

Utbildnings och konsultföretag

Bransch: Service & Tjänster
Område:
Antal anställda: 1
Omsättning: 1 - 2.5 mkr
Köpeskilling: Tala med mäklaren
Sekretessförbindelse: Ja

Utbildnings- och konsultföretag som erbjuder program och aktiviteter för ledare genom karriärens alla faser. Sedan år 2000 har företaget hållit ledarutvecklingsprogram i nätverk med regional förankring med närmare 400 deltagare i programmen. De arbetar med ledarutveckling, chefstöd och konsultinsatser inom organisations- och medarbetarskap. Bland deras erbjudanden hittar du både schemalagda program och konsultinsatser för ledar- och organisationsutveckling. Du har möjlighet att ta över ett unikt ledarutvecklingsprogram som ger varje människa ökad medvetenhet och mod att växa. Målet med programmet är att skapa ett personligt och hållbart ledarskap.

Företagsmäklare

Sten Wedin
Ponture Företagsfinansiering
Se alla objekt

Liknande objekt i samma bransch

Se alla objekt

Liknande objekt i samma region