Skatterådgivare

Lars Wiberg är skatterådgivare och arbetar med rådgivning i samband med företags- och fastighetstransaktioner. Genom sin breda och mångåriga erfarenhet, arbetar han även med skatte- och bolagsrättslig rådgivning till såväl ägarledda som större företag.

Lars är praktiskt inriktad och lämnar konkreta råd vilket är viktigt då en transaktion aktualiserar en rad skattefrågor för både säljare och köpare. Han kommer senast från Grant Thornton, där han arbetade i många år på skatteavdelningen som Tax Partner.

Ett av Lars specialområden är rådgivning rörande de s k 3:12-reglerna för delägare i ägarledda företag. Detta regelsystem blir (är) alltid aktuellt och kan ha stor påverkan vid en transaktion i ett ägarlett företag.

Många känner igen honom från Grant Thorntons skattedagar eller som uppskattad föreläsare och utbildare inom skatteområdet för bla FAR och Blendow.

Lars är även författare och medförfattare till ett antal böcker rörande skatter, incitamentsprogram och generationsskiften i företag i fåmansföretag.

Har ni skattefrågor, tveka inte att ta kontakt!