Företagsmäklare

Varför anlita en TACTIC företagsmäklare

Du har kanske köpt eller sålt en bostad där du använde en fastighetsmäklare. En fastighetsmäklares roll kan liknas vid en företagsmäklares. Rollerna är snarlika, nämligen att vara en mellanhand. Av naturliga skäl är en företagsförsäljning mer komplicerad och där företagsmäklaren spelar en mycket värdefull roll i transaktionsprocessen. Våra företagsmäklare är alla mycket kompetenta.

Några skäl till att anlita en TACTIC företagsmäklare när du skall sälja är att du på så sätt:

  1. Värderar ditt företag och säkerställer sekretessen.
  2. Kvalificerar prospekt – kan de överhuvudtaget köpa ditt företag och kan de hantera det efteråt?
  3. Ser över din skattesituation vid en försäljning och kan rekommendera om åtgärder bör vidtas.
  4. Sammanställer essentiell information om din verksamhets profil och bokslut.
  5. Upprättar överlåtelseavtal och annan dokumentation som är nödvändig för affären.
  6. Hanterar oväntade komplikationer som kan komma upp och vilka kan vara tidsödande.

Tveka inte att anlita en företagsmäklare. En kvalificerad mäklare tar över alla ovanstående aktiviteter och minskar din interaktion med köpare avsevärt, samt hjälper dig med sin kompetens och erfarenhet. Självklart måste du betala startavgift och provision och som i det stora sammanhanget är små för en lyckad affär.

Företagsmäklarens expertkunskaper och rådgivning kan spara dig dyrbar tid och pengar vid köp eller försäljning av företag. Om du ska sälja ökar chansen att du får ett bra pris för företaget och i bästa fall till ett premiumpris.

TACTIC:s riksomspännande företagsförmedling sätter till exempel ihop ett paket till kunden där bland annat prospekt, värdering, konkurrentanalys ingår utöver att ta hand om alla möten med potentiella köpare, skriver avtal med mera, vilket gör att säljaren kan fortsätta och fokusera på sitt företag i lugn och ro.

Företagsmäklare vid TACTIC Företagsförmedling hjälper dig genom hela den, ibland komplicerade och utdragna, process som det innebär att sälja ett företag eller en rörelse. Tillsammans med företagsmäklaren får du den hjälp du behöver för att göra en så snabb och bra affär som möjligt. När du tar hjälp av en företagsmäklare ökar chansen stort att du får ett skäligt, marknadsmässigt pris för ditt företag. Våra företagsmäklare tar hand om hela processen från start till mål och det tar normalt mellan 6-12 månader innan företaget är sålt. Ibland går det snabbare beroende delvis på branschen och marknaden.

Vad kostar det?

Hos TACTIC Företagsförmedling varierar avgifterna beroende på storlek på objekt och komplexitet. Startavgifterna är i normalfallet mellan 30 – 50 tkr samt provisionen i intervallen 4,0 – 8,0 procent.

TACTIC Företagsförmedling finns i hela Sverige, så tveka inte att ta kontakt med företagsmäklaren närmast dig för en förutsättningslös diskussion. Hitta företagsmäklare nära dig: https://tactic.se/kontor/