Sälja företag

Att sälja ett företag är ett betydande affärsbeslut som kräver noggrann planering, förberedelse och genomförande. För att säkerställa en smidig och framgångsrik försäljningsprocess är det viktigt att ta sig igenom flera steg med precision och omsorg. Nedan följer en detaljerad sammanfattning som täcker alla viktiga aspekter av att sälja företag, från planering till överlåtelse och förvaltning.

KONTAKTA OSS

 

Steg 1: Planeringen för en lyckad försäljning

Innan försäljningsprocessen av att sälja företag påbörjas är det avgörande att noggrant planera och fastställa målen för försäljningen. Här är några nyckelfrågor att överväga:

 • Tidpunkten för överlåtelsen: Bör fastställas med hänsyn till marknadsförhållanden och företagets prestanda för att säkerställa bästa genomförande.
 • Potentiella köpare: Bör identifieras och deras lämplighet för att driva företaget framåt bör bedömas noggrant.
 • Ägarstruktur: Det är värt att överväga om en extern ägare är det mest fördelaktiga alternativet för företagets framtida ägarstruktur.

 

Steg 2: Förberedelse och analys för en smidig övergång

Förberedelse och noggrann analys är nyckeln till en framgångsrik försäljning. Här är några viktiga åtgärder att vidta:

 • Omfattning av överlåtelsen: Definiera tydligt vilka tillgångar och verksamhetsområden som säljs. Vi brukar tala om aktier eller inkråm/carve out.
 • Bolagsstruktur: Överväg framtida bolagsstruktur efter överlåtelsen.
 • Skatteplanering: Analysera och minimera skattekonsekvenserna.
 • Värdering: Fastställ ett realistiskt försäljningspris genom noggrann värdering.
 • Finansiering: Utforska finansieringsalternativ för köpare för en smidig övergång.
 • Kompetensutveckling: Investera i ökad kompetens för att öka företagets värde.
 • Metod för överlåtelse: Välj lämplig metod för överlåtelse, antingen genom aktieförsäljning eller försäljning av tillgångar.

 

Steg 3: Marknadsbearbetning och köpfas för att maximera intresset

Under detta steg är det viktigt att aktivt marknadsföra företaget för att attrahera potentiella köpare. Här är några viktiga åtgärder att vidta:

 • Engagerande företagsbeskrivning: Skapa en detaljerad och engagerande presentation för att locka köpare.
 • Marknadsföringsaktiviteter: Genomför kampanjer för att väcka intresse och locka potentiella köpare.
 • Aktiv köparsökning: Proaktivt söka upp potentiella köpare och involvera dem i processen.
 • Sekretesshantering: Skydda känslig information genom noggrann hantering av sekretessfrågor.
 • Visningar och presentationer: Organisera visningar för intresserade köpare för att visa upp företaget.
 • Prisförhandlingar: Förhandla med köpare för att uppnå bästa möjliga pris.
 • Möten med finansiella institutioner: Underlätta möten för att säkerställa smidig finansiering.
 • Externa finansiärer: Vid behov, involvera externa finansiärer för att stödja köparens finansieringsbehov.
 • Juridisk hantering och kommunikation: Sköta alla juridiska och administrativa aspekter samt hålla alla intressenter informerade.

 

Steg 4: Överlåtelse 

När en överenskommelse har uppnåtts är det dags att ordna praktiska detaljer för överlåtelsen. Här är några viktiga åtgärder att vidta:

 • Ekonomisk/juridisk genomlysning (due diligence): Tillhandahåll all nödvändig dokumentation och information för köparens granskning.
 • Köpeavtal: Upprätta och underteckna ett köpeavtal som tydligt definierar villkoren för försäljningen.
 • Tillträde med likvidavräkning: Planera för en smidig övergång av ägandeskapet och genomför en likvidavräkning av köpeskillingen.
 • Uppföljning: Fortsätt att följa upp med köparen efter överlåtelsen för att säkerställa en smidig övergång och lösa eventuella problem som uppstår.

 

Steg 5: Förvaltning efter försäljningen

Efter försäljningen är det viktigt att förvalta försäljningsintäkterna på ett effektivt sätt. Här är några viktiga överväganden att göra:

 • Förvaltningsrådgivning: Samråd med finansiella experter för att maximera avkastningen på försäljningsintäkterna.
 • Anlita professionella experter: Använd professionella rådgivare för att effektivt hantera försäljningsintäkterna.

 

Få stöd för att sälja ditt företag

Att fatta beslutet att sälja sitt företag är en av de största och mest komplexa affärsbesluten en företagare kan ta. För många är det en känslosam process att skiljas från sitt företag. Men med rätt stöd och vägledning från TACTIC Företagsförmedling kan processen att sälja företag bli smidigare och lönsam.

KONTAKTA OSS

 

Kostnadsfri konsultation

Vi på TACTIC Företagsförmedling förstår de utmaningar och känslor som är förknippade med att sälja företag. Vi erbjuder kostnadsfria konsultationer för att hjälpa dig att förstå din position och utforska dina alternativ. Vårt erfarna team av företagsmäklare kommer att guida dig genom hela processen, från planering till avslutad transaktion, så att du kan känna dig trygg och säker i ditt beslut.

 

Erfarenhet och sekretess garanterad

Vi arbetar strikt konfidentiellt och hanterar varje affär under sekretess. Vårt mål är att göra processen med att sälja företag så smidig och stressfri som möjligt för dig. Vi tar hand om alla kontakter med intressenter, förhandlingar, upprättar överlåtelseavtal, likvidavräkningar och ser till att köpeskillingen når ditt bankkonto, så att du kan fortsätta fokusera på ditt dagliga arbete utan avbrott.

 

Transparenta priser och personlig service

Vi erbjuder transparenta priser och personlig service för varje uppdragsgivare. Vårt arvode, vilket i princip motsvarar vår självkostnad, består av två delar: ett startarvode för att täcka värdering, annonsering, prospekt och analys, samt en successfee som utfaller när ditt företag är sålt. Vi skräddarsyr vårt arbete efter dina behov och mål, och strävar alltid efter att maximera värdet av din företagsförsäljning.

 

Förberedelser för en framgångsrik företagsförsäljning

För att maximera värdet av ditt företag och säkerställa en smidig försäljningsprocess är det viktigt att genomföra noggranna förberedelser. Här är några steg du kan ta:

 • Företagsvärdering: Genomför en noggrann värdering för att fastställa ett realistiskt försäljningspris och attrahera potentiella köpare.
 • Förberedd dokumentation: Samla och ordna all relevant företagsdokumentation, inklusive finansiella rapporter och juridiska handlingar, inför försäljningen.
 • Öka lönsamheten: Fokusera på att maximera företagets lönsamhet och effektivitet innan försäljningen för att göra det mer attraktivt för köpare.
 • Förbättra tillgångarna: Granska och förbättra företagets tillgångar, såsom inventarier och fastigheter, för att öka dess värde och locka fler köpare.

 

Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation och låt oss hjälpa dig att navigera genom försäljningsprocessen med självförtroende och framgång!

 

FAQ – Vanliga frågor och svar om att sälja företag

 • Hur lång tid tar det att sälja företag?

          Genomsnittstiden för en företagsöverlåtelse är cirka 6-12 månader från det att försäljningen påbörjats.

 • Vilka kostnader är förknippade med att sälja företag?

          Kostnader kan variera beroende på olika faktorer, men vanliga kostnader inkluderar värderingsavgifter,

          annonseringskostnader och försäljningsprovision.

 • Hur kan jag förbereda mitt företag för försäljning?

          Förberedelse inkluderar att genomföra en företagsvärdering, samla och förbereda företagsdokumentation,

          maximera företagets lönsamhet. 

 • Vilka är de viktigaste stegen i försäljningsprocessen?

          De viktigaste stegen är mental förberedelse och att maximera företagets lönsamhet.

 

Se fler tips om du vill sälja ditt företag!

Kontakta någon av våra företagsmäklare i TACTIC Företagsförmedling för ett förutsättningslöst samtal, ett av dina mest lönsamma vill vi lova, våra kontor.