MAGAZINE NR 3 2022 - TACTIC

1 TACTIC MAGAZINE tactic.se TACTIC Företagsförmedling är en ledande partnerägd företagsmäklarkedja som arbetar med hela transaktionskedjan vid försäljningar och köp av företag mellan 5–150 mio i omsättning samt vid värderingar. Verksamheten bedrivs i hela Sverige från Malmö till Luleå och har cirka 20 företagsmäklare Fyra TACTIC Företagsmäklare porträtteras HUR PÅVERKAR TRANSAKTIONSMODELLEN PRISSÄTTNINGEN? RESAN MED TACTIC FÖRETAGSFÖRMEDLING FRÅN 1991 NR 3 2022 till salu på www.tactic.se 100+ FÖRETAG

2 TACTIC MAGAZINE SID11 SID15 Innehåll SID5 TACTIC magazine nr 3 2022 SID8 SID16 Välkommen! Välkommen till nummer 3 av TACTIC magazine med mycket matnyttigt för samtliga företagare gammal som ung. 3 ORD FRÅN VD 4 REFERENSER 5 PORTRÄTT: Christopher Friberg, 6 FUNDERAR NI PÅ att sälja eller att expandera? 8 PORTRÄTT: Lars-Erik Wiik, 9 HUR PÅVERKAR transaktionsmodellen prissättningen av mitt företag? 11 PORTRÄTT: Hans Lindgren, 12 SKATTERÅDGIVAREN REKOMMENDERAR 13 STOCKHOLM / SKÅNE 15 PORTRÄTT: Peter Oscarsson, 16 HUR GÅR EN företagsförsäljning till? 18 SAMARBETEN 20 RESAN FRÅN START 22 KONTAKTUPPGIFTER 24 UTVALDA OBJEKT

3 TACTIC MAGAZINE ORD FRÅN VD VÄLKOMNA TILL TACTIC MAGAZINE NR 3 Jag är stolt över att kunna presentera vårt tredje nummer av TACTIC Magazine fylld med som är fyllt med matnyttigt för alla våra företagare oavsett om man går i transaktionstankar eller inte. I år fyller TACTIC Företagsförmedling 30 år vilket gör oss till en av de kedjor som varit med längst i företagsmäklarbranschen och med landsomfattande representation med kontor från Malmö till Luleå. Inne i magazinet kan ni läsa om TACTICs resa från Luleå till en landsomfattande kedja. Vi är stolta över att under 2021 ha blivit representerade i styrelsen för Sveriges Företagsmäklares Riksförbund. Som vanligt kommer vi i detta nummer presentera ett antal av våra nya mäklare runtom i landet. Något som knappast går de flesta företagarna förbi är de skattefrågor som blir aktuella i samband med en företagstransaktion. Vi låter TACTIC:s skatterådgivare Lars Wiberg reda ut begreppen längre fram i tidningen. För att ännu bättre kunna ge service till våra kunder har vi under 2021 bytt CRM-system och införskaffat ett modernt CRM-system med integrerad e-sign funktion. Systemet är även sömlöst integrerat med vår hemsida www.tactic.se för optimal kundvård. Vi har därtill skaffat ett digitalt system för att kunna följa lagens riktlinjer rörande penningtvätt som första företagsmäklarkedja i Sverige. Dessa saker stärker organisationen än mer och ger oss epitetet en ledande företagsmäklarkedja i framkant. Vi känner allesammans att affärerna har tagit fart med covid-viruset på avtagande, nu när pandemi stämpel och restriktioner är borta och vi ser ljuset i tunneln. Vi får hoppas att det inte är tåget som kommer i tunneln med hänvisning till det förskräckliga kriget i Ukraina. Trevlig läsning Bästa hälsningar, Mikael Dierks, CEO TACTIC Företagsförmedling AB +46 709 217 217 mikael.dierks@tactic.se TACTIC Företagsförmedling arbetar som företagsmäklare med hela transaktionskedjan vid försäljningar och köp av företag i intervallet 5 -150 mio samt vid värderingar. Verksamheten bedrivs i hela Sverige från Malmö till Luleå sedan mer än 10 år tillbaka och har cirka 20 företagsmäklare REDAKTIONSRÅDET Mikael Dierks, TACTIC Företagsförmedling, Stockholm NÄSTA NUMMER November 2022 BOKNINGSSTOPP 30 oktober 2022 ANNONSERING Är du intreserad av att synas i TACTIC Magazine? Kontakta oss! FORMGIVNING & LAYOUT Rosalii Kommunikation nr. 3-2022 magazine

4 TACTIC MAGAZINE Ett urval av våra referenser LÄS MER PÅ TACTIC.SE/REFERENSER PAN ATLANTIC AB VALDE TACTIC FÖRETAGSFÖRMEDLING I ENKÖPING-VÄSTERÅS När Robert Milekrantz skulle sälja sitt företag Pan Atlantic i Västerås, som sedan 1954 är en av Skandinaviens ledande leverantörer av maskiner och tillbehör för rent, kylt och kolsyrat vatten, vände han sig till TACTIC företagsförmedlings företagsmäklare i Enköping-Västerås, Mikael Krusemeng. Robert blev väldigt nöjd med försäljningen då köpeskillingen som Mikael förhandlade fram blev den han själv hade bedömt som skälig. Mikaels ”värdering, prospekt och överlåtelseavtal var professionellt utfört och allt kändes trygg under den pågående affären.” Vidare var det lätt att få tag på Mikael ”vid frågor och snabb kommunikation även på kvällar och helger.” POOLBYGGARNA SPA I VÄSTMANLAND AB När Stefan Mellgren skulle sälja sitt företag Poolbyggarna Spa i Västmanland AB vände han sig till TACTIC företagsförmedlings företagsmäklare i EnköpingVästerås, Mikael Krusemeng. Poolbyggarna SPA AB startades 2004 och har sedan starten importerat och sålt kanadensiska Beachcombers högkvalitativa Spabad. Dessutom har företaget under lång tid varit återförsäljare för olika svenska Poolleverantörer samt även tagit fram en egen Poolstomme i Magnelisstål. Stefan såg ”Mikaels kompetens som väldigt bra och i övrigt en seriös professionell inställning. Det var lätt att få tag på Mikael vid frågor. Stefan kan tänka sig att anlita TACTIC företagsförmedling och Mikael igen vid ev. framtida affärsprojekt.” ÄNNU EN HEMTJÄNSTTRANSAKTION AV TACTIC I STOCKHOLM När Saime Uyanik, ägare till Ada hemtjänst och a ssistans AB i Huddinge skulle sälja sin verksamhet fick TACT IC Företagsförmedlings företagsmäklare i Stockholm, Mikael Dierks med stor erfarenhet av branschen uppdraget att sälja verksamheten. Verksamheten är en av Huddinges större privata utförare med cirka 130 kunder. Uppdragsavtalet ingicks i maj 2020 och i december 2020 undertecknades överlåtelseavtalet med en ny ägare för att tillträda verksamheten under första kvartalet 2021. “Saime bedömer Mikaels kompetens inom skatt och avtal att vara ”väldigt bra” och det var lätt att ko mma i kontakt med honom vid eventuella frågor även på kvällar och helger.” VACCINOVA AB ANLITADE TACTIC I ÖSTERGÖTLAND När Ulf Andersson skulle sälja sitt företag Vaccinova AB i Linköping som sysslar me d vaccinationer i Östergötland vände han sig ti ll TACTIC före- tagsförmedlings företagsmäkl are i Östergötland Fredrik Hultgren. Inom några veckor efter det att uppdrags- avtalet ingicks presenterades d e första intressenterna för uppdragsgiv aren. Inom ett par månader genomfördes en t ransaktion som kommer att ske i två steg innan köparna äger 100% av aktierna. “Ulf bedömer Fredrik kompeten s som bra. Det var lätt att få tag på Fredrik vid frågor. Ulf kan myck et väl tänka sig att anlita TACT IC och Fredrik igen vid ev. framtid a uppdrag.” AB KUGGTEKNIK VALDE TACTIC FÖRETAGSFÖRMEDLING Lars-Erik Wiik, företagsmäklare hos TACTIC i Mora-Falun-Borlänge, fick uppdraget att sälja AB Kuggteknik i Leksand av företagets ägare Pär Knutz och hans syster. Lars-Erik blev rekommenderad av en företagsledare i regionen och uppdragsavtalet ingicks under hösten 2018. Ca åtta månader senare var försäljningen klar. Pär Knutz säger bland annat att ”det var lätt att få tag på Lars-Erik och blixtsnabb med att svara på frågor även på kvällar och helger.” Vidare tycker Pär att Lars-Erik var kompetent med en gedigen bakgrund som borgade för en lyckad affär. KÅRSTA FASTIGHETER AB VALDE TACTIC FÖRETAGSFÖRMEDLING I STOCKHOLM När Kårsta Fastigheter AB skulle säljas valdes företagsmäklare Mikael Dierks vid Tactic Företagsförmedling i Stockholm att utföra uppdraget. I augusti 2019 ingicks ett uppdragsavtal med Mikael och i mars 2020 skrevs överlåtelseavtal till en ny ägare. “Michael Reijto, en av delägarna till Kårsta Fastigheter AB bedömer Mikaels kompetens som ”jättebra” och transaktionen som ”proffsigt” utförd. Han kan tänka sig att anlita Mikael igen vid eventuella framtida uppdrag.”

5 TACTIC MAGAZINE Karriären började 1985–1990 inom 3M parallellt med Civilekonomexamen vid Stockholms universitet. Där- efter studier vid Princeton University inom internationell handel och finansiering. Följande 8 år arbetade han globalt inom NOKIA med bas i Tyskland och Frankrike och med världen som arbetsfält. År 1998 återkomst till Sverige med familjen. Han utvecklade och uppförde i Nacka, i samverkan med kompanjonen, Sten Engvall von Scheele, ”Europas första kompletta miljöteknikbyggnad”. Idag står byggnaden ”EiQ-House” färdig och flerfaldigt internationellt prisbelönt i bland annat Frankrike och Tyskland, som lösningen för byggsektorn. Parallellt medgrundade och utvecklade Christofer, tillsammans med forskare från Chalmers år 2011–2019, det systemtekniska utvecklingsföretaget Energeotek med systemlösningen ”NxGeo”, banbrytande inom förnyelsebara basenergin för smarta städer. Avtal med kinesisk partner tecknades för etableringar i Kina vilket parallellt bidrog till att bolaget förvärvades år 2019 av svensk investerargrupp. Samma år kontaktades Christofer av USAs fd. Vice president Al Gore. Al Gore inbjöd Christofer till Mexico City för att där certifieras in i hans globala “task-force” team ”Climate Reality Leadership Corps” för att dela sina kunskaper, erfarenheter och bistå relevanta nyckelaktörer i den globala transformationsprocessen och utvecklingen mot mer hållbara samhällen. Christofer är idag s.k. ”Smart City Expert” och rådgivare till de tre svenska inno- vationsplattformarna ”Viable Cities”, ”Drive Sweden” och ”Fossilfritt Sverige” där engagemanget fortlöper på flertalet fronter. Som ni märker brinner Christofer för det hållbara och miljön, något som TACTIC och ni som kunder har nytta av i samband med framtida diskussioner. Arbetet inom TACTIC innebär ett flertal nya och pågående projekt, och samarbeten i samverkan med och på uppdrag av entreprenörer och investerare i varierande branscher. Välkommen att kontakta Christofer Friberg när du söker hjälp i Dina transaktionsärenden! Kontakt: Christofer Friberg Tel: +46 709-14 69 70 E-post: christofer.friberg@tactic.se Porträtt: Christopher Friberg, Företagsmäklare Christofer Friberg – ny kollega och företagsmäklare på TACTICs huvudkontor i Stockholm Sedanvåren2021arbetarChristoferFribergsomföretags- mäklare och senior transaktionsspecialist. Christofer är historiskt en entreprenör med flertalet internationella chefsroller och affärsutvecklingsuppdrag globalt inom bland annat 3M, Saab/GM, NOKIA bagaget med flertalet banbrytande innovativa transaktions-, energiteknik- och digitaliseringsföretag, såväl som egna bolagsetableringar involverande banbrytande systemteknik inom energi. Idag bor Christofer med sin familj och två döttrar i miljöteknikvillan EiQ House intill Nackas naturreservat. Fritiden går i hög grad åt till finslipning av detaljer på EiQ-House, men även till familj och relaterat. Christofer har även stort intresse för klassiska fordon och maskiner av alla de slag samt är engagerad i flera innovationsprojekt. När tid finns till hobbyintresset kring ”smart mobilitet” innefattande ett flertal både smarta innovativa såväl som mer konventionella fordon och mobilitetlösningar.

6 TACTIC MAGAZINE FUNDERAR NI PÅ ATT SÄLJA ELLER ATT EXPANDERA? LÅT TACTIC Företagsförmedling HJÄLPA DIG SÅSOM VI HJÄLPT ANDRA – SEDAN 1991! I säljprocessen är vi din professionella rådgivare tills pengarna är på banken. Har du beslutsvånda inför en eventuell försäljning? För många är det svårt att skiljas från sin ”baby”. Vi erbjuder dig kostnadsfri konsultation inför ditt livs kanske tuffaste beslut. TVEKA INTE ATT TA HJÄLP Enligt branschförbundet Sveriges Företagsmäklares Riksförbund är genomsnittstiden för en företagsöverlåtelse cirka 6-12 månader från det att försäljningen påbörjats. Har du tid att hantera flera samtida intressenter utan att det påverkar ditt företags utveckling? Om ej, kontakta oss! MAXIMERA VÄRDET OCH PRISET Inför varje uppdrag gör vi alltid en professionell värdering av ditt företag för att ge din köpare rätt bild av företagets framtida potential och värde. TEASER, PROSPEKT OCH ANNONSERING I vårt arvode ingår alltid anonymiserad annons (teaser), professionellt prospekt inklusive konkurrent analys och annonser i flera medier samt att vi sköter alla kontakter med intressenter. Utifrån vår erfarenhet och metod kan vi både sakligt argumentera, motivera och försvara värdet av ditt företag. Vi arbetar strikt konfidentiellt och hanterar varje affär under sekretess. KONTAKTER MED INTRESSENTER, AVTALSUNDERTECKNANDE OCH BETALNING AV KÖPESKILLING I vårt arvode ingår alltid all kontakt med samtliga intressenter så att du inte blir störd i det dagliga arbetet, förhandling, upprättande av ett professionellt köpeavtal samt likvidavräkningar oavsett om du säljer aktier eller inkråm. Du behöver inte anlita jurist. Vi skriver alltid avtalen och medverkar vid avtalsundertecknande då överlåtelseavtal skrivs under och ser till att hela processen går smärtfritt. Vi medverkar också alltid då transaktionen avslutas (tillträde) och sista delen av köpeskillingen betalas, styrelsen byts ut, nycklar lämnas över etc. Inför varje uppdrag gör vi alltid en professionell värdering av ditt företag för att ge din köpare rätt bild av företagets framtida potential och värde.

7 TACTIC MAGAZINE VAD KOSTAR DET? Vi tar ut två sorters arvoden. Vårt startarvode är en självkostnad för värdering, annonsering, teaser och prospekt samt analys och en s.k. successfee som utfaller när ditt företag är sålt och är en procentsats på köpeskillingen med ett lägsta belopp. I denna ingår att vi sköter alla kontakter gentemot intressenter, förhandlingar, upprättar överlåtelseavtal, likvidavräkningar och ser till att köpeskillingen når ditt bankkonto. Avgifterna varierar beroende på storlek och komplexitet hos uppdragsgivaren, men en startavgift ligger i intervallet 30-50 tkr samt successfeen i intervallet 4,0–8,0% beroende på storlek på företag. Tveka inte att kontakta din företagsmäklare på orten. Referenser: TACTIC har de senaste åren framgångsrikt medverkat som seniora rådgivare i ett flertal transaktioner mellan ägare till och köpare till medelstora företag. Vi arbetar med framgång både som rådgivare vid försäljningar och vid förvärv (se vår köpprocess ovan) Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företagare i vardagen, så att ni kan fokusera på kärnverksamheten och göra det ni är bäst på. Vi är det naturliga valet när ni stor inför en förändring med expertkompetenser från bl.a. Grant Thornton Corporate Finance, Ernst & Young och ALMI Företagspartner samt Grant Thorntons skatteavdelning mfl. Välkommen till oss för mer information eller för bokning av ett första möte. I KÖPPROCESSEN ÄR VI DIN PROFESSIONELLA RÅDGIVARE I HELA TRANSAKTIONSPROCESSEN Efter dina önskemål om region, nyckeltal såsom omsättningsintervall, rörelsemarginaler samt vilken finansiering som finns till ett förvärv mm söker vi fram ett urval av målbolag att bearbeta. Arvodet för själva sökningen är begränsat till vår självkostnad vilken görs tillsammans med nedanstående delar. Vi kontaktar de utvalda målföretagens ägare för att boka möten och ha ett inledande möte om intresse finns för en försäljning. Vi är din seniora rådgivare ända tills ni genomfört förvärvet och transaktionen är avslutad. Arvodet utgörs här av en i förväg överenskommen successfee. Efter identifikation av lämplig förvärvskandidat ingår i detta steg: 1. Professionell företagsvärdering 2. Förslag på bud, finansiering och förvärvsstrategi 3. Förhandling med målbolag 4. Framtagande av köpeavtal 5. Medverkan vid avslutsförhandling och produktion av förvärvsdokument

8 TACTIC MAGAZINE –Jag kände att med min bakgrund inom företagande och även tidigare som rådgivare inom företagsfinansiering och ägarskiften skulle jag kunna hjälpa till att skapa bra förutsättningar för både säljare och köpare då företag står inför ett ägarskifte. Medmina tidigare erfarenheter känns det naturligt för mig att jobba med företagsförmedling inom TACTIC Företagsförmedling”. På fritiden så umgås han med familjen bestående av fru, fyra egna barn, två bonusbarn och två bonusbarnbarn. Han gillar även att röra på sig så det blir en del tid på gymmet, i skidspåren samt på hockeyplan där han spelar veteranhockey i Älvdalens HC och även är styrelseordförande i föreningen. Under sommaren blir det även ett antal rundor på golfbanan. Musik är även ett stort intresse, han har även tidigare varit aktiv musiker i band som sångare och gitarrist. Nu för tiden åker ”guran” fram bara på fritiden. Kontakt: Lars-Erik Wiik Tel: +46 70 621 12 44 E-post: lars-erik.wiik@tactic.se Kontor: Mora, Falun och Borlänge Porträtt: Lars-Erik Wiik, Företagsmäklare, styrelseordförande i TACTIC Företagsförmedling AB Lars-Erik Wiik, Företagsmäklare på TACTIC-kontoret som täcker Mora, Falun och Borlänge och är styrelseordförande i TACTIC Företagsförmedling AB samt styrelseledamot i Sveriges Företagsmäklares Riksförbund (SFR) Efter ca 30 år i operativa ledande roller och som företagsrådgivare både som anställd och egen företagare bestämde sig Lars-Erik för att satsa på företagsförmedling och arbetar sedan drygt 5 år som företagsmäklare i TACTIC Företagsförmedling där han även är partner och styrelseordförande. Med utbildningar inom kylteknik, företagsekonomi samt en examen som Business Controller i bagaget startade han i mitten av 80-talet, 24 år gammal, ett företag i kylbranschen som växte från 2 till 30 anställda under en 3 års period vilket gav en bra insikt i alla utmaningar ett företag står inför med så kraftig tillväxt vad gäller företagsorganisation, finansiering mm. Efter den utmaningen arbetade han under period om ca 10 år som företagskonsult både som anställd inom PWC och som egen företagare med inriktning på ekonomistyrning och företagsledning. Åren därefter har han som anställd haft ett flertal ledande befattningar och som företagsrådgivare jobbat med företagsfinansiering, affärsrådgivning med inriktning på tillväxtföretag samt ägarskiften till och med år 2016 då han bestämde sig att starta eget företag igen och ansluta sig till TACTIC Företagsförmedling som företagsmäklare. ”

9 TACTIC MAGAZINE HUR PÅVERKAR TRANSAKTIONSMODELLEN PRISSÄTTNINGEN AV MITT FÖRETAG? Det finns ett antal vanliga sätt att tala om vad ett pris på ett företag är. Det är inte alltid lätt för den oinvigde ibland inte ens för säljaren att förstå skillnaden. Innan en försäljning skall göras bör en företagsvärdering göras för att säljare skall förstå vad marknaden är beredd att betala för företaget och för att kunna jämföra den med sin egen förväntan. Nedan beskriver de vanligaste sätten att tala om pris tillsammans med lite tips. Priset som beskrivs nedan är ett sk rörelsevärde (Enterprise value), dvs ett pris beräknat på resultatet före eller efter avskrivningar (EBITDA eller EBIT). De mindre företagen. Där inkråmet säljs och där varulager finns brukar oftast prissättas med ett fast pris på företaget + ett pris för varulager som inventeras tillsammans mellan köpare och säljare på tillträdesdagen. Mindre och medelstora företag prissätts ofta på följande tre sätt. 1.Pris + fritt eget kapital. 2.Pris +/- nettokassa/nettoskuld. 3.Fast pris (Locked-box). I samtliga fall skall rörelsekapital lämnas kvar i bolaget till köparen. Storleken beror på bransch mm. Köparen skall ej behöva skjuta till ytterligare kapital för att betala lönerna och hyran. Det finns flera anledningar till att välja rätt transaktionsmodell vid företagstransaktioner. Till exempel när du ska: Köpa ett företag Sälja ett företag Sälja en andel i ett företag Få ett företagslån Locka investerare

10 TACTIC MAGAZINE Det är inte alltid lätt att förstå skillnaden, ännu mindre att förstå utfallet. Här kommer ett försök till förklaring. I de flesta fall vill köparen att företaget skall vara skuldfritt, tex om du gör en enkel värdering eller vill ha 10 mio för ditt företag och har 4 mio i lån blir det pris som skall betalas 6 mio. För att veta hur mycket fritt eget kapital som finns på tillträdesdagen skall alltid ett sk tillträdesbokslut göras per tillträdesdagen. Detta gäller också vid beräkningen av nettokassa/nettoskuld, vilken är lite mer komplicerad. Lite enkelt utryckt är det dessa delar som tar hänsyn till balansräkningen. BERÄKNING AV FRITT EGET KAPITAL För att få en känsla för utfallet vid beräkning av fritt eget kapital utgår man ifrån fritt eget kapital i förra årets bokslut justerat med eventuell utdelning. Därefter tittar man på senaste preliminära balansrapport för att få fram årets resultat som man belastar med latent skatt 20,6%. Justera årets vinst och obeskattade reserver med latent skatt. BERÄKNING AV NETTOKASSA / NETTOSKULD För att få en känsla för utfallet vid beräkning av nettokassa/nettoskuld. Definitionen är följande: Nettokassa = Likvida medel + Räntebärande tillgångar – Räntebärande skulder (både Lfs och Kfs) För att inte det skall bli för mycket diskussion i sent skede av förhandlingen brukar man på ett tidigt stadium komma överens om vilka konton som skall vara med i beräkningen av nettokassa/nettoskuld. FAST PRIS (LOCKED-BOX) Det man beskriver som fast pris (Locked-box) är en enkel och rak modell utan för mycket krångel. Nackdelen är att en företagsaffär kan ta mellan 6 -12 månader och det resultat som upparbetas under tiden tas det ej hänsyn till på ett bra sätt. Jag föredrar därför lösningar med tillträdesbokslut som tar hänsyn till företagets resultat ända fram till tillträdesdagen ett alternativ är att lägga på en ränta på köpeskillingen from bokslutsdagen tom tillträdesdagen. Sammanfattningsvis, Med större företag är det vanligare med Pris +/- nettokassa/nettoskuld eller Fast pris sk.(Locked-box) med någon form av tillträdesbokslut för avstämning. Företag som är enskilda firmor eller handelsbolag är hänvisade till inkråmsaffärer. Utfallet av de olika modellerna är i teorin ganska lika, men kan i praktiken skilja en del från varandra. Ibland har företaget som skall säljas en mycket fin balansräkning, dvs det har mer pengar och tillgångar än det behöver för driften. I dessa fall kan det vara klokt att göra en sk. ”Balansbantning” före försäljningen. De flesta företag vill endast köpa rörelsen och är ej intresserade att betala fullt pris för pengar eller fastigheter. Vi hjälper då till med att se till att lyfta ut tillgångarna före transaktionen på skattemässigt optimalt sätt. För bästa utfall ta därför alltid hjälp av en kvalificerad företagsmäklare vid era transaktioner. ”För att få ut maximalt värde ur din företagstransaktion använd en kvalificerad företagsmäklare med erfarenhet från olika transaktioner.” Författaren är en erfaren företagsmäklare och transaktionsrådgivare med många genomförda transaktioner. MIKAEL DIERKS mikael.dierks@tactic.se

11 TACTIC MAGAZINE Hans Lindgren är den senaste medarbetaren på TACTIC och arbetar i den norra regionen. Hans karriär genom åren har främst varit inom finansbolagsbranschen, där han har verkat i över 30 år, 15 år på GE Capital där han dom 5 sista åren var affärsutvecklingsansvarig för den Nordiska verksamheten. 2002 var han med och etablerade ett nytt finansbolag i Sverige. Norska ELCON Finans på den Svenska marknaden som försäljnings & marknadschef som sedemera blev uppköpt av Franska banken Societe Generale, där han var kvar fram till 2016 innan han startade egen verksamhet. Hans långvariga erfarenhet inom bank & finans och analyser av företag ur ett kreditperspektiv ger honom ett väldigt bra underlag att kunna hjälpa ägaren/ägarna till ett företag som skall säljas att det värderas på ett korrekt sätt med både hårda och mjuka värden. Det är viktigt att både säljare och köpare skall vara nöjda i slutändan för att det skall vara en bra affär för alla parter. Vid sidan av arbetet tillbringas tiden med hustrun i fjällen, i husbilen, på havet vid vårt hus och några rundor golf per år. Då alla barnen är utflugna så är det perfekt att träffa alla barn och barnbarn i fjällen eller vid vårt hus vid havet. Sedan har det också införskaffats en hund som nu är 1,5 år ( Zigge en svart dvärgpudel) som gör att man får en tidig start på dagen, morgon motion kl 07.00 varje dag och även flera långa promenader. Hans Lindgren Tel: + 46 73-807 93 93 Hans.lindgren@tactic.se Hans är ett värdefullt tillskott till vår norra region med focus på Sundsvall och Västernorrlands län. Hans började hos oss den 1 augusti 2021 och har fått en mycket bra start pga hans stora kontaktnät i regionen. Hans är sedan 2016 egenföretagare tillsammans med sin hustru som sköter det administrativa i bolaget. Inriktningen har varit på finansiella tjänster inom lån och leasing samt maskinförförmedling, men han har också varit involverad i ett antal företagsöverlåtelser med andra mäklare inom TACTIC, där han har hjälpt till med att sy ihop finansieringen vid flera företagsöverlåtelser. Hans har också innan han klev in i TACTIC kedjan gjort en del företagsöverlåtelser i egen regi, med det känns betydligt tryggare att tillhöra en framgångsrik kedja med kollegor att bolla med och ha tillgång till dom olika verktyg TACTIC har att erbjuda. Porträtt: Hans Lindgren, Företagsmäklare

TACTIC MAGAZINE En ägarförändring i företaget väcker många skattefrågor. Vad ska du som säljare tänka på? Många ägarförändringar handlar inte alltid om att bolaget ska säljas externt. Ägarförändringen sker i stället inom den befintliga ägarkretsen genom att en aktieägare ska lösas ut. Vår skatterådgivare Lars Wiberg går igenom vad du ska tänka på. För en person som är verksam i sitt bolag är de s.k. 3:12-reglerna tillämpliga. Dessa innebär att hela eller del av vinsten vid en försäljning endast beskattas med 20 % skatt. Beloppet räknas ut årligen och sammanställs på deklarationsblankett K 10. Denna blankett är viktig för en fåmansföretagare, så se till att den upprättas årligen och att du bifogar den till din privata deklaration. Skattesystemet är komplicerat och innehåller bestämmelser om krav på löneuttag samt schablon- och undantagsregler. SKATTEFRÅGOR FÖR SÄLJAREN Det är viktigt att se över sin skattesituation i god tid för att kunna beakta skatteeffekterna av en överlåtelse. Om vinsten vid en försäljning skulle överstiga det s.k. 3:12-utrymmet kan skattesatsen uppgå till 50 procent eller mer. Om en ägare säljer sina aktier ska vinsten beskattas enligt 3:12-reglerna, dvs 20 % skatt. Om 3:12-utrymmet på blankett K 10 inte skulle räcka till för att hantera vinsten till 20 % skatt, bör man göra en omstrukturering s.k. paketering. Vid en paketering skaffar säljaren ett nytt aktiebolag. Detta bolag förvärvar sedan aktierna i det rörelsedrivande bolaget för K 10-värdet. Den vinst som uppkommer hos säljaren beskattas till 20 % skatt. Det nya bolaget säljer sedan aktierna i det rörelsedrivande bolaget till köparen. Den vinst som uppkommer i det säljande bolaget är skattefri eftersom det är fråga om onoterade aktier. Genom paketeringen får säljaren ut den del av vinsten SKATTERÅDGIVAREN REKOMMENDERAR Lars Wiberg, skatterådgivare hos TACTIC Företagsförmedling talar ut om skattefrågor vid ägarförändringar TACTICs skatterådgivare Lars Wiberg ger råd om skattefrågor t ex vid ägarförändringar som beskattas till 20 % skatt. Resten av vinsten ligger kvar skattefritt i bolaget och fortsatt planering kan göras därifrån. UTLÖSEN AV DELÄGARE Många gånger ska bolaget inte säljas externt utan det handlar om att en befintlig aktieägare skall lösas ut. Många gånger görs detta genom att ägarna säljer och köper aktier mellan varandra. Detta kan ha flera nackdelar. Köpet skall finansieras och det kan vara svårt och dyrt att låna privat. Transaktionerna har negativ påverkan på blankett K 10 genom att underlaget för lågbeskattad utdelning påverkas m m. I stället för att sälja och köpa aktier mellan delägarna, kan bolagets egna fria kapital användas för attt lösa ut en delägare. Fördelen är att bolagets hela egna kapital och likvida medel kan användas för att lösa ut en delägare. Rent bolagsrättsligt är det fråga om en riktad inlösen av aktier som ska beslutas av bolagsstämma. Det finns en del formalia du ska ta hänsyn till så det är viktigt man noga går igenom förutsättningarna i just ditt fall. Kontakta din TACTIC Företagsförmedlings mäklare på orten för att gå igenom just din situation både om du tänker sälja eller om du står inför en intern ägarförändring. LARS WIBERG 070 821 70 22 lars.wiberg@tactic.se

13 TACTIC MAGAZINE I april 2019 flyttade TACTICs huvudkontor till vår Stockholmsrörelse från Luleå. Här sitter även vår centrala administration och ledning med CEO Mikael Dierks. Vi arbetar oftast i team för att kunna ge kunderna så bra service som möjligt. Vi har djup kompetens inom företagstransaktioner, fastighetstransaktioner och skatterådgivning, dvs en one stop shop. Vårt verksamhetsområde sträcker sig i hela Stockholms Län från Södertälje i söder till Norrtälje i norr. From april 2022 har vi även tagit över bearbetningen av medelstora företag i Öresunds regionen. Vi arbetar med företag som har en omsättning mellan 5–150 mio i alla möjliga branscher. Vi sitter i fina lokaler i Nacka Strand med satellitkontor Kista och i Malmö. Vi har under de senaste två åren genomfört ett stort antal transaktioner inom hemtjänst, redovisning, handel, tjänsteföretag, industri och i fastighetsbranschen med bra resultat, där vi har erhållit ett mycket bra kundregister. Vi har valt att ej arbeta med restauranger och cafeér. Mikael Dierks, CEO, Företagsmäklare Mikael är känd för att vara kompetent, engagerad, strukturerad och målmedveten person. Med stor erfarenhet från näringslivet både som anställd och egenföretagare klarar han av de flesta situationer. Han har över 20 års expertkunskaper inom bla företagstransaktioner, företagsrekonstruktioner, företags och fastighetsvärderingar och obeståndshantering, samt rådgivning vid börsintroduktioner. Han är ett självklart val som en företagsmäklare i de flesta transaktioner med många genomförda transaktioner genom åren. Hans referenser och rekommendationer är mycket bra. Christofer Friberg, Företagsmäklare Sedan våren 2021 arbetar Christofer Friberg såsom företagsmäklare och senior transaktionsspecialist! Christofer är en entreprenör med flertalet internationella chefsroller och affärsutvecklingsuppdrag globalt inom bland annat 3M, Saab/GM, NOKIA i bagaget hos flertalet banbrytande innovativa transaktions-, energiteknik- och digitaliseringsföretag, såväl som egna bolagsetableringar involverande banbrytande systemteknik inom energi är han ett klokt val som företagsmäklare. John Lidén, Företagsmäklare John arbetar som företagsmäklare och ansvarar bl.a. för kundkontakter, aktiviteter på sociala medier, marknadsföring. Han besöker företag för inledande information om hur TACTIC arbetar och vad TACTIC kan erbjuda för säljare och köpare av företag. Han arbetar ofta TACTIC Företagsförmedlings kontorsnät TACTIC FÖRETAGSFÖRMEDLING STOCKHOLM / ÖRESUNDS REGIONEN

14 TACTIC MAGAZINE Här finns Sveriges lediga lokaler. På Objektvision.se hittar du det största utbudet av lediga lokaler och kommersiella fastigheter till salu. i team med Mikael. John är en aktiv person som vänder på varenda sten tills han hittar en köpare eller säljare. Han arbetar även med en del central administration. Lars Wiberg, skatterådgivare Med ton av erfarenhet bla 29 år som partner på Grant Thorntons skatteavdelning och auktoriserad revisor före det så klarar han av de mest komplexa omstruktureringarna i samband med företagstransaktioner eller privatbeskattning. Skattefrågorna är en naturlig del av en företagsöverlåtelse. Hans råd är att det är viktigt att se över sin skattesituation i god tid. Vi har den kompetens som behövs för att lotsa er igenom de mest komplicerade skattemässiga konstruktionerna. SAMMANFATTNINGSVIS, För er som skall sälja eller köpa företag med omsättningar i intervallet 5–150 mio i Stockholms Län eller i Öresundsregionen är vårt team ett naturligt val med hög kompetens inom transaktioner och skatt. Med TACTICs kontaktnät har vi kontakter runtom i hela Sverige. Vi är samtliga anslutna till Bolagsverkets register mot penningtvätt (lag 2017:630)

15 TACTIC MAGAZINE Peter med sin företagarbakgrund har lätt att förstå vilka svårigheter som företagaren står inför när de ska göra kanske sin livs största affär. Det gäller att som företagsmäklare att vara trygg och stabil genom hela processen och kunna coacha både säljare och köpare framåt mot en affär som de båda blir nöjda med. Tydlighet, saklighet och social förmåga blir då också viktigt. Peter har en gedigen kompetens som borgar trygghet genom hela transaktionen. Tillsammans med TACTICs organisation som stöd är han ett mycket bra val i valet av företagsmäklare. Skidåkning är ett stort intresse för Peter. Det brukar bli både alperna och svenska fjällen varje säsong. Peter bor i villa i centrala Halmstad med fru, en hemmaboende tonårsdotter och hund. Den andra dottern bor i Skara och sonen bor i Stockholm och studerar företagsekonomi vid Stockholms universitet. Kontakt: Peter Oscarsson Tel: +46 70-373 53 59 E-post: peter.oscarsson@tactic.se Porträtt: Peter Oscarsson, Företagsmäklare Peter Oscarsson är vår företagsmäklare i Halland. Hans distrikt omfattar Halland. Peter har en mycket gedigen erfarenhet som entreprenör. Han kom tidigt in i skobranschen. Peter startade sin första butik 1990 och koncernen växte snabbt till fem butiker med ca 20 anställda. Samtliga butiker fanns i Halmstad, både på köpcentrum och i stadskärnan. Butikerna drevs under flera olika koncept, hade olika namn och målgrupper för att kunna nå så stark marknadsandel som möjligt. Under många år hade han en mycket stark position och var den absolut största aktören på orten vilket innebar en bra kontroll av marknaden av handel i Halmstad. Peter har även ett litet fastighetsbolag med lägenheter och lagerfastigheter, så även där finns bra kompetens. Han har nu avvecklat och sålt av det mesta av butiksbeståndet och satsar nu med full kraft på att sälja andra företagares företag och livsverk. Eftersom Peter har ett mycket stort kontaktnät i regionen har han lätt för att genomföra nya uppdrag. Erfarenheten som entreprenör är bra att ha med sig när han träffar företagare som går i säljtankar. Det är många tankar och känslor som strömmar genom huvudet på en företagare inför en eventuell försäljningsprocess. Det blir en emotionell bearbetning hos den säljande företagaren. Peter hjälper till att reda ut begreppen och sortera så att objektet blir så enkelt som möjligt att lägga ut till försäljning och presentera för eventuella intressenter. Det gör även att värdet på objektet ökar. Blir det mer tydligt för en köpare drar det till sig fler intressenter vilket i sin tur medför att köpeskillingen blir högre.

16 TACTIC MAGAZINE HUR GÅR EN FÖRETAGSFÖRSÄLJNING TILL HOS TACTIC FÖRETAGSFÖRMEDLING? Att sälja företaget på egen hand är fullt möjligt, men innebär en hel del risker. Tillsammans kan vi göra din kanske största affär till att också bli din bästa affär. Såhär går en företagsförsäljning till hos oss. SKYDDA FÖRETAGETS VÄRDEN För oss är det viktigaste att skydda de värden ett företag byggt upp genom åren – vi arbetar alltid under sekretess. 1. ANALYSERA FÖRETAGET OCH DESS POTENTIAL Noggrann genomlysning av nuvarande företagsverksamhet, kompetens, konkurrensförmåga och utvecklingsområden. 2. BRANSCHJÄMFÖRELSE För att trygga företagets framtid tittar vi också på hur företag i motsvarande bransch har lyckats och adderar ditt företags möjligheter. 3. BEDÖMA FÖRETAGETS MARKNADSVÄRDE Med hjälp av avancerade värderings- metoder, där hänsyn tas till företagets förutsättningar, bedöms företagets värde. 4.

17 TACTIC MAGAZINE PROFESSIONELL BESKRIVNING För att påskynda processen tar vi fram en beskrivning som ger svar på de flesta och viktigaste frågorna för att man ska kunna bedöma om det är intressant att gå vidare i processen. 5. KREATIVT FÖRSÄLJNINGSARBETE Vårt kontaktnär av köpare, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt gör att vi snabbare hittar bra köpare. 6. IDENTIFIERA RÄTT KÖPARE Vi samtalar med intressenterna på sådant sätt att vi har lättare att identifiera den/de som klarar av att gå hela vägen. 7. FRAMGÅNGSRIK FÖRHANDLING TILL AVSLUT I en förhandling finns det alltid ett kritiskt värde, vår roll är att göra det kritiska värdet så litet som möjligt. Det gör att affären kan avslutas på bästa möjliga sätt och till rätt pris för alla. 8. TRYGG AVTALSHANTERING Det man kommit överens om dokumenteras i ett köpeavtal. Omfattningen av avtalet, som är juridiskt förankrat, anpassas efter affärens innehåll och form. 9. SÄKER BETALNING För att stänga affären säkerställer vi att köpeskillingen betalas enligt villkoren i avtalet. Det är tryggt för alla att affären avslutas som det var tänkt. 10.

18 TACTIC MAGAZINE NYA SAMARBETEN För vidare information, välkomna att kontakta: Mikael Dierks, CEO, TACTIC Företagsförmedling, tel +46 709 217 217 eller på e-post mikael.dierks@tactic.se Ludvig Olofsson, Client Executive, DBT, tel +46 730 636 721 eller på e-post ludwig@dbt.se, –DBT finansierar små- ochmedelstora företag som behöver krediter i intervallet 3 – 30 miljoner kr. Vi ser ett stort värde i att kunna medverka till ökad affärsnytta mellan intressent och säljare i våra olika transaktioner runt om i landet, vilket gör oss till det naturliga valet i samband med företagstransaktioner, säger TACTIC företagsförmedlings CEO Mikael Dierks. Kraven på finansmarknaden rörande finansiering i samband med transaktioner har länge funnits och är ökande. Många små- och medelstora företag har dock funnit storbankerna vara trögrörliga med svaga villkor. Här finner vi DBT vara snabbfotade och ligger i framkant med intressanta villkor som gör en transaktion lättare att genomföra. Vi på TACTIC Företagsförmedling är därför stolta över att kunna medverka till finansieringskontakter om så önskas mellan DBT och intressenter i våra köp- och säljuppdrag. –Vi på DBT är mycket glada över att ingå ett långsiktigt och djupt integrerat samarbete med TACTIC Företagsförmedling. Genom detta ser vi god möjlighet att kunna öka antalet förvärv på marknaden och fortsätta bistå SME-segmentet med den finansiering de förtjänar, säger DBT:s CEO, Alexis Kopylov. KORT OM DBT DBT grundades 2017 med ambition om att skapa bättre tillväxtförutsättningar för Sveriges små och medelstora företag. DBT:s kunder är växande bolag i alla branscher som av olika anledningar behöver ett företagslån för att fortsätta sin tillväxtresa. DBT:s företagsfinansiering vänder riktar sig till aktiebolag som varit registrerade i minst För att underlätta och kvalitetssäkra vårt arbete i enlighet med våra förpliktelser i Penningtvättslagen inför vi på TACTIC nu Due Compliance’s heltäckande verktyg Due PTL Rådgivare för penningtvättskontroller, KYC och riskbedömningar på byrån. –Vi ser ett stort värde i att alla handgrepp görs på ett och samma ställe och att vi ej själva behöver uppdatera rutiner och system då lagstiftning eller praxis ändras, det sköter leverantören vilket gör att vi kan minimera vår administration, säger Mikael Dierks. Kraven på företagsförmedlare som oss på TACTIC har stadigt ökat de senare åren och vi kände nu att vi behövde ett stabilt och heltäckande digitalt stöd för detta och fann att Due Compliance hade de rätta verktygen för detta. två år och behöver låna 3-30 miljoner kronor. DBT är registrerat finansiellt institut hos finansinspektionen. DBT beviljades under 2021 en kreditgaranti på 1,5 miljarder kronor inom ramen för Europeiska Investeringsfondens nya kreditgarantiprogram European Garantee Facility (”EGF”). Bolaget ingick under samma år ett finansieringsavtal med NatWest om upp till 1 miljard kronor till svenska små och medelstora företag. Bolaget under 2021 genomfört nyemissioner på 270 miljoner kronor från befintliga och nya ägare.

19 TACTIC MAGAZINE För vidare information, välkomna att kontakta: Mikael Dierks, CEO, TACTIC Företagsförmedling, tel +46 709 217 217 eller på e-post mikael.dierks@tactic.se Uzair Ukani, CSO, Due Compliance, tel +46 70-767 97 62 eller på e-post uzair.ukani@duecompliance.se –Vi är stolta att presentera vårt nya samarbete med Fundedbyme som kompletterar oss med ännu ett effektivt verktyg i finansieringslådan säger CEO Mikael Dierks. Enkla och smidiga finansieringsmöjligheter för våra kunder är centrala grundförutsättningar för både våra transaktionstjänster och för våra kunders företagsutveckling. TACTIC presenterar nu ännu ett effektivt samarbete med en viktig aktör på marknaden för finansiering och kapital till våra kunder och svenskt näringsliv. TACTIC erbjuder nu även tillgång till riskkapital via norra Europas största aktör inom gräsrotsfinansiering s.k. ”crowdfunding”, börsnoterade Fundedbyme. –TACTIC Företagsförmedling är sedan 2021 ny transaktionsorienterad partner till Fundedbyme och erbjuder därigenom tillgång till Fundedbymes hela tjänsteutbud och finansieringstjänster säger Mikael Näselius på Fundedbyme. KORT OM FUNDEDBYME FundedByMe är ett teknikbolag med inriktning mot finansmarknaden. Idag erbjuder bolaget en plattform för finansieringsstöd för diverse tillväxtbolag runt om den globala marknaden. Kunderna tecknar sig online där de får möjligheten att investera i olika tillväxtbolag. Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar. För mer information besök www.fundedbyme.com FundedByMe expanderar vidare och gick i november 2021 även samman med Pepins Group och byter nu namn till Pepins Group. Namnbytet görs bland annat för att bättre spegla verksamhetens inriktning som är kapitalanskaffning och investeringar i växande bolag. Pepins Group erbjuder, sedan starten 2007 kapitalanskaffning, aktiehandel och community under ett tak. Bolaget hjälper bolag att hitta finansiering. Pepins och FundedByMe har under många år varit uppstickare och utmanare i finansbranschen. Genom det samgående mellan bolagen som påbörjades i november ska den nya koncernen bli det självklara valet vid kapitalanskaffningar för växande företag. –Vi på Due Compliance är stolta över att införa vårt verktyg på moderna och framåtriktade TACTIC, som går i bräschen för regelefterlevnad i branschen. Vi är sedan tidigare ledande inom revisions- och advokatbranscherna och det känns riktigt roligt att göra intåg bland företagsförmedlarna, säger Uzair Ukani, CSO på Due Compliance. För vidare information, välkomna att kontakta: Mikael Dierks, CEO, TACTIC Företagsförmedling, tel +46 709 217 217 eller på e-post mikael.dierks@tactic.se Mikael Näselius, Campaign Mangaer Fundedbyme, tel +46 761 80 16 73 eller på e-post: mikael.naselius@fundedbyme.com

20 TACTIC MAGAZINE RESAN FRÅN START – MED TACTIC FÖRETAGSFÖRMEDLING 1991 Bolaget bildas av Sten-Ove Eriksson i Luleå. 1995-1997 Kompletterande verksamhet bedrivs i centrala Luleå 1998-2001 Låg verksamhet med andra uppdrag bl a Distriktschef för Företagarna i Norrbotten, relativt låg förmedlings verksamhet i bolaget 2001-2005 Olika företagsutvecklingsuppdrag och förmedlingsuppdrag runt om i Norrbotten 2006-2007 Verksamheten TACTIC Företagsförmedling, konceptet börjar att ta form och förfinas. Företaget öppnar Företagsförmedlingsverksamhet i första hand i Norr-och Västerbotten 2008-2009 TACTIC Företagsförmedling börjar sin expansion med anslutning av företagsmäklare i Umeå, Tranås, Stockholm, Örebro. 2010 En omstrukturering sker av TACTIC och TACTIC Företagsförmedling AB bildas, där konceptet läggs och där avtal tecknas med anslutna partners. 2012 Den nya paraplyorganisationen TACTIC Företagsförmedling AB är i full drift med 10-12 anslutna företagsmäklare. TACTIC Företagsförmedling startades för cirka 30 år sedan i Luleå och har med åren kommit att bli en av Sveriges ledande företagsmäklarkedjor med landsomfattande representation från Malmö till Luleå. Nedan kan ni läsa ett axplock av händelser under åren. 20162018 Hemsidan uppdateras för att ligga i framkant i branschen. Ett flertal nya företagsmäklare ansluter sig till TACTIC Företagsförmedling och TACTIC kan kalla sig för en av Sveriges tre-fyra landsomfattande företagsmäklarkedjor. Centrala avtal förhandlas fram med ett antal viktiga leverantörer. 2019 10 st företagsmäklare runt om i Sverige förvärvar TACTIC Företagsförmedling AB av den tidigare ägaren och grundaren Sten-Ove Eriksson. Huvudkontoret flyttades till Stockholm och företagsmäklaren Mikael Dierks valdes enhälligt till Managing Partner. En styrelse väljs av partnerkollektivet. Stora marknadsföringssatsningar började göras för att ytterligare sätta TACTIC på kartan som en ledande landsomfattande företagsmäklarkedja, med bl.a helsida i Svd näringsliv och startandet av TACTIC Magazine en tidning för de som går i tankar att sälja eller köpa företag. Den internutbildning som funnits utökas. Centralt avtal förhandlas fram med Bolagsplatsen. Samarbetsavtal med Bedriftsborsen i Norge. 2020 I det hela taget ett bra år med ökade transaktionsvolymer, trots att Corona pandemin svepte in över landet i mars.

21 TACTIC MAGAZINE En ny partner och ytterligare en företagsmäklare. Samarbetsavtal tecknas med Ponture avseende finansiering 2021 Två nya partners och ytterligare en företagsmäklare. Lars-Erik Wiik, ordförande i TACTIC väljs in i Sveriges Företagsmäklares Riksförbunds styrelse. Stora it-satsningar med byte av CRM-system och införskaffande av ett Compliance system som första företagsmäklarkedja för att följa penningtvättslagens regler. Samarbetsavtal med Fundedby me. Europas största crowdfunding företag. I det hela taget ett bra år med ökade transaktionsvolymer, trots att Corona pandemin påverkat landet under hela året. TACTIC fyller trettio år. 2022 Samarbetsavtal med DBT avseende finansiering i samband med företagstransaktioner. Ytterligare en mäklare i Göteborg. Corona pandemin (februari 2022) omklassificeras till ett vanligt virus och samtliga restriktioner har släppts i Sverige. Det känns som att ekonomin börjar ta fart igen efter 2 års vakuum. Vi ser med tillförsikt på framtiden, trots den oro som finns i omvärlden, och är idag en av de ledande landsomfattande företagsmäklarkedjorna i segmentet små- och medelstora företag. Bolagsplatsen.se har kopplat samman köpare och säljare avföretag sedan 2006 och är idag Sveriges största marknadsplats för företagsöverlåtelser Funderar Du på att köpa ett företag nu eller kanske om ett par år? Bli medlem i vårt bevakningsregister kostnadsfritt redan idag på www.bolagsplatsen.se/kopare

Medlemmar av Sveriges Företagsmäklares Riksförbund 22 TACTIC MAGAZINE John Lidén Företagsmäklare 076-394 61 05 john.liden@tactic.se Lars Wiberg Skatterådgivare 070-821 70 22 lars.wiberg@tactic.se Kollega Företagsmäklare sökes till TACTIC Företagsförmedling Mikael Dierks CEO/företagsmäklare 070-921 72 17 mikael.dierks@tactic.se STOCKHOLM (HUVUDKONTOR), ÖRESUNDS REGIONEN UPPSALA & MÄLARDALEN Ulrika Olastuen Företagsmäklarassistent 070-304 72 97 ulrika@tactic.se Mikael Krusemeng Aukt.företagsmäklare 070-216 64 90 mikael@tactic.se HALLAND Peter Oscarsson Företagsmäklare 070-373 53 59 peter.oscarsson@tactic.se Kollega Företagsmäklare sökes till TACTIC Företagsförmedling KOLLEGA SÖKES VÄNERSBORG Christopher Friberg Företagsmäklare 0709-14 69 70 christofer.friberg@tactic.se GÖTEBORG MED OMNEJD Jan Lundgren Företagsmäklare 070-813 29 27 jan.lundgren@tactic.se Caglar Önal, Aukt. Företagsmäklare, Reg. Fastighetsmäklare, 070-822 11 79 caglar.onal@tactic.se ÖSTRA SKÅNE Curt Carlsson Företagsmäklare 070-418 80 51 curt.carlsson@tactic.se KOLLEGA SÖKES

Medlemmar av Sveriges Företagsmäklares Riksförbund 23 TACTIC MAGAZINE LULEÅ & SKELLEFTEÅ SKATTERÅDGIVARE Björn Mårtensson Företagsmäklare 070-568 30 52 bjorn.martensson@tactic.se EDSBYN-HUDIKSVALL & GÄVLE Tom Nilsen Företagsmäklare 070-562 66 97 tom.nilsen@tactic.se ÖREBRO & KARLSTAD Lars-Erik Wiik Företagsmäklare 070-621 12 44 lars-erik.wiik@tactic.se MORA-FALUNBORLÄNGE Ulf Edström Företagsmäklare 070-377 10 77 ulf@tactic.se ÖSTERSUND Ingemar Grape Företagsmäklare 070-525 11 90 ingemar.grape@tactic.se UMEÅ Kollega Företagsmäklare sökes till TACTIC Företagsförmedling SUNDSVALL Lars Wiberg Skatterådgivare 070-821 70 22 lars.wiberg@tactic.se Hans Lindgren Företagsmäklare 073-807 93 93 hans.lindgren@tactic.se Fredrik Hultgren Företagsmäklare 070-578 60 20 fredrik.hultgren@tactic.se LINKÖPINGNORRKÖPING Kollega Företagsmäklare sökes till TACTIC Företagsförmedling VÄXJÖ KOLLEGA SÖKES JÖNKÖPING-TRANÅS Kollega Företagsmäklare sökes till TACTIC Företagsförmedling KOLLEGA SÖKES KOLLEGA SÖKES Kollega Företagsmäklare sökes till TACTIC Företagsförmedling SKÖVDE KOLLEGA SÖKES

Vi säljer ditt företag Medlemmar av Sveriges Företagsmäklares Riksförbund Om oss tactic.se Läs mer på: UTVALDA OBJEKT, LÄS MER PÅ TACTIC.SE. Stabil aktör inom handel med jordbruksmaskiner 25-50 mio Mäklare: Jan Lundgren jan.lundgren@tactic.se Bensinstationsrörelse i egen nyrenoverad fastighet i Alfta, Hälsingland! 25-50 mio Mäklare: Björn Mårtensson bjorn.martensson@tactic.se Ledande handelsföretag butiker i AAA-läge, e-handel & B2B 50-250 mio Mäklare: Mikael Dierks mikael.dierks@tactic.se Motorsportbutik i Svealand 50-250 mio Mäklare: Lars-Erik Wiik lars-erik.wiik@tactic.se Mäklare: Leif Svensson leif.svensson@tactic.se Håltagnings företag i Malmö, Skåne 10-25 mio Mäklare: Mikael Dierks mikael.dierks@tactic.se Partihandel i Stockholm 50-250 mio Mäklare: Mikael Dierks mikael.dierks@tactic.se TACTIC Företagsförmedling är en ledande partnerägd företagsmäklarkedja som arbetar med hela transaktionskedjan vid försäljningar och köp av företag samt vid värderingar. Verksamheten bedrivs i hela Sverige från Malmö till Luleå och har cirka 20 företagsmäklare

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=