Kontor

Här finner du TACTIC Företagsförmedlings lokala företagsmäklare.

Genom de lokala kontoren bygger vi upp både kompetens, erfarenheter och kännedom om den lokala marknaden där just du verkar.
För mer information klicka på ortsnamnet i menyn till vänster.

Kontakta vår lokala företagsmäklare eller ring huvudkontoret i Luleå, 0920-889 90, om du har frågor.

Företagsmäklare eller Företagsförmedlare?

Är det någon skillnad mellan en företagsmäklare och en företagsförmedlare? De flesta anser inte det, kärt barn har många namn skulle man kunna säga.

Både Företagsmäklare och Företagsförmedlare arbetar med att sammanföra säljare och köpare samt ge säljare och/eller köpare rådgivning i samband med en företagsöverlåtelse.

Fördelen med att använda sig av en företagsmäklare / företagsförmedlare är att denne som regel är expert med stor erfarenhet av företagsöverlåtelser, vare sig man vill köpa ett företag eller sälja ett företag, vare sig en företagsöverlåtelse sker inom familjen eller till en extern köpare.

Vi som Företagsmäklare hos TACTIC Företagsförmedling arbetar på ett seriöst och i alla delar ett professionellt sätt bl a med högsta krav på diskretion och med en effektivitet där både köpare och säljare kan lita på att företagssöverlåtelsen sker på bästa möjliga sätt.

Alla våra Företagsmäklare har rekryteras efter en omfattande rekryteringsprocess samt därtill har samtliga företagsmäklare genomgått en intern utbildning i alla de frågor som rör företagsöverlåtelser. Genom Sveriges Företagsmäklares Riksförbund anordnade kurser i t ex avtalsrätt, försäljning av företag, etik m fl har bl a Sten Wedin, Mikael Krusemeng och Sten-Ove Eriksson blivit uppgraderade till Auktoriserade Företagsmäklare.

TACTIC Företagsförmedling, info@tactic.se