Kontor

Här finner du TACTIC Företagsförmedlings lokala företagsmäklare.

Genom de lokala kontoren bygger vi upp både kompetens, erfarenheter och kännedom om den lokala marknaden där just du verkar.
För mer information klicka på ortsnamnet i menyn till vänster.

Kontakta vår lokala företagsmäklare eller ring managing partner Mikael Dierks på huvudkontoret i Stockholm, 0709-217 217, om du har frågor.

Företagsmäklare eller Företagsförmedlare?

Är det någon skillnad mellan en företagsmäklare och en företagsförmedlare? De flesta anser inte det, kärt barn har många namn skulle man kunna säga.

Både Företagsmäklare och Företagsförmedlare arbetar med att sammanföra säljare och köpare samt ge säljare och/eller köpare rådgivning i samband med en företagsöverlåtelse.

Fördelen med att använda sig av en företagsmäklare / företagsförmedlare är att denne som regel är expert med stor erfarenhet av företagsöverlåtelser, vare sig man vill köpa ett företag eller sälja ett företag, vare sig en företagsöverlåtelse sker inom familjen eller till en extern köpare.

Vi som Företagsmäklare hos TACTIC Företagsförmedling arbetar på ett seriöst och i alla delar ett professionellt sätt bl a med högsta krav på diskretion och med en effektivitet där både köpare och säljare kan lita på att företagsöverlåtelsen sker på bästa möjliga sätt.

Alla våra Företagsmäklare har rekryteras efter en omfattande rekryteringsprocess samt därtill har samtliga företagsmäklare genomgått en intern utbildning i alla de frågor som rör företagsöverlåtelser. Samtliga företagsmäklare inom TACTIC Företagsförmedling är medlemmar av Sveriges Företagsmäklares Riksförbund som bla anordnar kurser i t ex avtalsrätt, försäljning av företag, etik mm för att upprätthålla hög kompetens bland medlemmarna därutöver har TACTIC Företagsförmedling interna kurser för samtliga företagsmäklare så du kan med andra ord lugnt anlita oss vid företagsförsäljningar, företagsförvärv och värderingar.

TACTIC Företagsförmedling är en partnerägd ledande företagsförmedlarkedja som arbetar med hela transaktionskedjan vid försäljningar och köp av företag med omsättning i intervallet 10 – 150 mio samt vid värderingar. Verksamheten bedrivs i hela Sverige från Malmö till Luleå sedan cirka 30 år tillbaka och har fn cirka 20 företagsmäklare.                

TACTIC Företagsförmedling, info@tactic.se