Om Tactic

Vi är TACTIC Företagsförmedling

TACTIC AB bildades 1991 och har utvecklats över tid. Vi har huvudkontoret i Stockholm men vi arbetar över hela landet där man söker utveckling och tillväxt. Vi arbetar målinriktat och utgår ifrån den verklighet våra uppdragsgivare finns i. Våra uppdragsgivare är framför allt små och medelstora företag som vill utvecklas för bättre resultat.

TACTIC Företagsförmedling
Värderar och förmedlar företag, som är till försäljning. Vi arbetar diskret och proaktivt och håller ett högre tempo i alla steg. Genom vårt arbetssätt fungerar vi som projektledare, från objektbeskrivningen via värdering och marknadsföring till likvidavräkning på banken.

Våra framgångsfaktorer – ett gediget och kvalificerat analysarbete, noggranna värderingsmetoder och framtagandet av intressenter tillsammans med ett effektivt, professionellt och i högt tempo genomfört säljarbete ger resultat. Vi skyddar också de värden vi har i uppdrag att förmedla genom en noggrann sekretesshantering.

Enkelt kan det beskrivas enligt punkterna nedan, men innehållet är mer omfattande än så och för att uppnå bästa resultat så får man bara en chans att göra ett första intryck. Låt oss hjälpa dig med försäljningen av ditt företag/rörelse.

  • Analys av verksamhet och finansiell information samt värdering
  • Sammanfattas i en professionell beskrivning
  • Finner rätt köpare, metoderna anpassas efter uppdragets förutsättningar
  • Behjälplig i kontakten med köparens finansiärer
  • Förhandling via avtal till likvid i bank

Hör gärna av dig så får vi träffas för att bättre beskriva på vilket sätt vi kan hjälpa dig med just din försäljning. Här hittar du våra kontor.