Verksamhet

TACTIC Företagsförmedling arbetar som företagsmäklare och medverkar vid försäljningar och köp av företag samt vid värderingar. Verksamheten bedrivs i hela Sverige från Malmö till Luleå. Genom de lokala kontoren bygger vi upp både kompetens, erfarenheter och kännedom om den lokala marknaden där våra kunder verkar. Vi har vidare ett löpande erfarenhetsutbyte inom TACTIC Företagsförmedling. Med oss vid din sida står du aldrig ensam.

Våra företagsmäklare har vardera, 20-40  års egen erfarenhet av företagande i någon form. Därigenom har vi också en stor kunskap och förståelse för de frågor som rör små och medelstora företag. Genom vår erfarenhet och våra analysverktyg kan vi på ett överskådligt och enkelt sätt beskriva varje företags framgångsfaktorer, konkurrenskraft och återbetalningsförmåga. Vi arbetar strikt konfidentiellt i alla led och med en metod och ett arbetssätt som är helt anpassat för den här typen av företag och som ger resultat.