Referenser

Vaccinova AB anlitade TACTIC i Östergötland

När Ulf Andersson skulle sälja sitt företag Vaccinova AB i Linköping som sysslar med vaccinationer i Östergötland vände han sig till TACTIC företagsförmedlings företagsmäklare i Östergötland Fredrik Hultgren.

Inom några veckor efter det att uppdragsavtalet ingicks presenterades de första intressenterna för uppdragsgivaren. Inom ett par månader genomfördes en transaktion som kommer att ske i två steg innan köparna äger 100% av aktierna.

“Ulf bedömer Fredrik kompetens som bra. Det var lätt att få tag på Fredrik vid frågor. Ulf kan mycket väl tänka sig att anlita TACTIC och Fredrik igen vid ev. framtida uppdrag.”

Redovisningsgruppen Olofsson valde TACTIC Företagsförmedling

När Bröderna Olofsson skulle sälja sitt familjeföretag Redovisningsgruppen Olofsson tog de hjälp Mikael Dierks, företagsmäklare vid TACTIC Företagsförmedling i Stockholm med expertkunskaper i branschen. Uppdragsavtal ingicks i september 2020 och i januari 2021 ingicks överlåtelseavtal med en ny ägare.

Inom några veckor efter det att uppdragsavtalet ingicks presenterades de första intressenterna för uppdragsgivarna.

”Leif bedömer Mikaels kompetens som mycket bra. Det var lätt at få tag på Mikael vid frågor, även på kvällar och helger. Leif kan tänka sig att anlita TACTIC och Mikael igen vid ev. framtida uppdrag.”

Kårsta Fastigheter AB valde Tactic Företagsförmedling i Stockholm

När Kårsta Fastigheter  AB skulle säljas valdes företagsmäklare Mikael Dierks vid Tactic Företagsförmedling i Stockholm att utföra uppdraget. I augusti 2019 ingicks ett uppdragsavtal med Mikael och i mars  2020 skrevs överlåtelseavtal till en ny ägare.

”Michael Reijto, en av delägarna till Kårsta Fastigheter AB bedömer Mikaels kompetens som ”jättebra” och transaktionen som ”proffsigt” utförd. Han kan tänka sig att anlita Mikael igen vid eventuella framtida uppdrag.”

Veritas Omsorg AB valde TACTIC!

När Mary Jane Ammari, VD för Veritas Omsorg skulle sälja företaget i två delförsäljningar valde hon Mikael Dierks, företagsmäklare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.
Mary Jane ingick ett uppdragsavtal i april 2020 och i maj 2020 var första försäljningen avslutad samt i början av 2021 var försäljning nr 2 avslutad.
”Hon berättar bl.a. att det var lätt att få svar på frågor från Mikael, även på kvällar och helger och bedömer Mikaels kompetens som mycket hög. Mary Jane kan tänka sig att använda Mikael igen vid eventuell försäljning eller förvärv av företag i framtiden.”

Learnox AB valde TACTIC Företagsförmedling

När Learnox AB, inriktat på att hjälpa skolor och kommuner i arbetet med att vända problematisk långvarig skolfrånvaro, s.k. hemmasittare, behövde hjälp med en företagsvärdering vände de sig till Mikael Dierks, företagsmäklare vid TACTIC Företagsförmedling i Stockholm med expertkunskaper i företagsvärdering.

Torvid tyckte bl.a. att det gavs en mycket bra och snabb återkoppling av Mikael tillsammans med en väl genomarbetad värdering. Vid eventuella framtida värderingsuppdrag svarade han:  ”Skulle absolut använda TACTIC igen. Tack för mycket bra jobb!”

CEO Torvid Hafström

Ännu en affär i hemtjänstsektorn!

När Eva-Lena Sundén skulle sälja Eva-Lenas Hemtjänst AB tog hon hjälp av TACTIC:s företagsmäklare och Managing partner Mikael Dierks som ansvarar för området Stockholms Län som i detta ärende satte upp ett team och arbetade med kollegan John Lidén. Uppdragsavtal ingicks mellan TACTIC och uppdragsgivaren under i mitten av 2019 och ca 4 månader senare var affären klar.

”Jag har som kund hos TACTIC varit mycket nöjd från start till slutaffär.

Jag har vid varje kontakt med TACTIC fått ett professionellt och engagerat bemötande.

Jag kan varmt rekommendera TACTIC till samtliga med intresse för en trygg affär.

Om jag skulle behöva i framtiden anlita en företagsmäklare igen skulle mitt självklara val vara Mikael Dierks och John Lidén på TACTICs Stockholmskontor.

Eva-Lena Sundén

fd ägare till Eva-Lenas Hemtjänst i Sundbyberg”

LR Revision och Redovisning Sollentuna valde TACTIC Företagsförmedling

När Edith Lau, VD för LR Revision och Redovisning Sollentuna, skulle komplettera den nuvarande verksamheten med ett företagsförvärv inom redovisningsbranschen vände hon sig till Mikael Dierks, företagsmäklare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.  Uppdragsavtalet med TACTIC Företagsförmedling i Stockholm ingicks i mars 2018 och i augusti 2018 skrevs överlåtelseavtalet avseende redovisningsbolaget AndCounting AB i Stockholm under.
”Edith berättar bland annat att Mikael var kompetent samt att det var ”lätt att få tag på honom, även under kvällar och helger.” Avslutningsvis säger Edith att hon kan tänka sig att använda Mikael för framtida eventuella  företagsförvärv eller företagsförsäljning och kan varmt rekommendera honom.”

Are stockholm AB valde Tactic Företagsförmedling

När redovisnings- och konsultfirman Are stockholm AB skulle säljas valde ägarna Anne och Göran Areström företagsmäklare Mikael Dierks vid Tactic Företagsförmedling i Stockholm att utföra uppdraget.

 

I slutet av 2018 ingicks ett uppdragsavtal med Mikael och i mars 2019 skrevs överlåtelseavtal till en redovisnings- och revisionsfirma.

 

Anne bedömer Mikaels kompetens som bra, särskilt på värdering och kan tänka sig att anlita Mikael igen vid eventuella framtida köp- eller säljuppdrag.

Ännu en hemtjänsttransaktion av TACTIC i Stockholm

När Saime Uyanik, ägare till Ada hemtjänst och assistans AB i Huddinge skulle sälja sin verksamhet fick TACTIC Företagsförmedlings företagsmäklare i Stockholm, Mikael Dierks med stor erfarenhet av branschen uppdraget att sälja verksamheten. Verksamheten är en av Huddinges större privata utförare med cirka 130 kunder.

Uppdragsavtalet ingicks i maj 2020 och i december 2020 undertecknades överlåtelseavtalet med en ny ägare för att tillträda verksamheten under första kvartalet 2021.

”Saime bedömer Mikaels kompetens inom skatt och avtal att vara ”väldigt bra” och det var lätt att komma i kontakt med honom vid eventuella frågor även på kvällar och helger.”

3P Logistic valde TACTIC Företagsförmedling

När Kjell Karlsson skulle sälja sitt företag 3P Logistic tog han hjälp av Tom Nilsen, företagsmäklare hos TACTIC Företagsförmedling med ansvar för området Karlstad. Via en gemensam bekant etablerades kontakten mellan Kjell och Tom 2018 och kort därefter ingicks ett uppdragsavtal. Det tog ca 14 månader tills företaget var sålt och Kjell ser Toms kompetens som hög och lätt att få tag på vid frågor. 

AB Kuggteknik valde TACTIC Företagsförmedling 

Lars-Erik Wiik, företagsmäklare hos TACTIC i Mora-Falun-Borlänge, fick uppdraget att sälja AB Kuggteknik i Leksand av företagets ägare Pär Knutz och hans syster. Lars-Erik blev rekommenderad av en företagsledare i regionen och uppdragsavtalet ingicks under hösten 2018. Ca åtta månader senare var försäljningen klar. Pär Knutz säger bland annat att ”det var lätt att få tag på Lars-Erik och blixtsnabb med att svara på frågor även på kvällar och helger.” Vidare tycker Pär att Lars-Erik var kompetent med en gedigen bakgrund som borgade för en lyckad affär.

Ernia Interiör & Våffelstuga valde TACTIC Företagsförmedling vid försäljning 

När Hasse och Eva-Britt Pettersson skulle sälja Ernia Interiör & Våffelstuga fick de hjälp av TACTIC:s företagsmäklare Fredrik Hultgren som ansvarar för området Linköping-Norrköping. Uppdragsavtal ingicks med dem under 2018 och ca 12 månader senare var affären klar.

Hasse och Eva-Britt hade tänkt sälja företaget själva, men insåg efter samtal med Fredrik att en företagsmäklare når ut till en avsevärt större kundkrets och ger viss besvärsfrihet och trygghet. De upplevde att Fredrik var väldigt lätt att prata med och samarbetet fungerade bra. Genom Fredriks marknadsföring fann säljarna så småningom en köpare och alla är mycket nöjda med det överlåtelseavtal som skrevs. 

Levia Hälsovård AB i Rättvik

När Linda Söderberg skulle sälja Levia Hälsovård AB i Rättvik bad hon TACTIC:s företagsmäklare för Mora-Falun-Borlänge, Lars-Erik Wiik, att göra det. Linda kom i kontakt första gången med Lars-Erik när han arbetade på ALMI och kontaktade honom när det var dags att sälja mottagningen. Försäljningsprocessen startade i mars 2020 och avslutades redan under maj månad. Linda tycker att det var ”lätt att få tag på Lars-Erik som återkopplade snabbt vid frågor och jag är överlag väldigt nöjd.” 

Reklamföretaget Idé-reklam valde TACTIC Företagsförmedling

När Susanne Pettersson och Tony Bengtsson skulle sälja sitt reklamföretag Idé-reklam fick TACTIC Företagsförmedling, Vänersborg, uppdraget genom företagsmäklaren Michael Johansson som blev rekommenderad av en bekant till Susanne. Uppdragsavtalet ingicks i februari 2019 och i november blev företaget sålt.

”Det var ungefär den tid som jag själv räknade med att företaget sålt och till en förväntad köpeskilling,” säger Tony. Susanne berättar att Michael var gjorde en ”väldigt grundlig undersökning av företaget” inför värderingen och ser Michael i övrigt som en kompetent företagsmäklare. Vidare var det lätt att få tag på Michael vid frågor.

Klart och betalt inom tre månader, jag är nöjd!

Företagsmäklare Tom Nilsen, TACTIC Företagsförmedling i Örebro och Värmlands län, fick i uppdrag av företagsägaren Henrik Fintling att sälja hans tunnplåtsrörelse med eget varumärke.

Det tog ”ca tre veckor” innan den första potentiella intressenten presenterades. Därefter tog det bara tre månader så var försäljningen avslutad, berättar Henrik Fintling. Vidare säger Fintling att det var lätt att samarbeta med Tom Nilsen . Han skötte hela processen jättebra, skapade bra kontakter.  Och inte minst –  jag fick ett pris som jag blev nöjd med, avslutar Henrik Fintling.

Stort Åkeri i Bålsta sålt av TACTIC

När det var dags att sälja sitt åkeri Betonglarssons kontaktade ägaren Håkan Larsson, Mikael Krusemeng, auktoriserad företagsmäklare vid TACTIC Företagsförmedling. Det tog ca 6 månader in i själva försäljningsprocessen tills de första resultaten av intressanta köpare kom. Håkan är mycket nöjd med den kompetens han fick ta del av.
Hög kompetens och väldigt professionell, dessutom att TACTIC:s företagsmäklare så snabbt svarade på alla mina frågor, även kvällar och helger, säger Håkan Larsson, tidigare ägare till Betonglarsson i Bålsta.

Lindalens valde TACTIC Företagsförmedling

När syskonen Heinonen skulle sälja Tyresös största privata hemtjänst fick TACTIC Företagsförmedling, Stockholm uppdraget. Ansvarig för affären var företagsmäklaren Mikael Dierks

Vi kunde se de första resultaten i försäljningsprocessen efter 2-3 månader, berättar Paulina. Hon tycker vidare att Dierks var lätt att få tag i. Materialet från TACTIC Företagsförmedling var bra och förhandlingarna intensiva. Avtalet var omfattande och vi fick komma med synpunkter. Efter närmare 10 månader (sommaren 2018) genomfördes affären och vi trivs mycket bra med köparen.

TACTIC sålde konfektyr- och presentbutik i Boden

Anna Rosén ville sälja sin stora konfektyr- och presentbutik, Kioskpiraten i Boden och behövde få hjälp. Hon valde Sten-Ove Eriksson, auktoriserad företagsmäklare vid TACTIC Företagsförmedling. Anna berättar att Sten-Ove var ”snabb på att svara på frågor, även på kvällar och helger.” Det tog ca 4 månader innan rätta intressenterna började komma in i processen.
Jag tycker Sten-Ove skötte det hela ”bra och smidigt”. Givetvis skulle jag vända mig till TACTIC Företagsförmedling igen, om det skulle bli aktuellt, avslutar Anna.

Arena Fagersta såldes snabbt och effektivt

När paret Björn Wallén och Ulla Engborg skulle sälja Arena Fagersta – ett familjärt gym och träningscenter med tillhörande fastighetsbolag – tog de hjälp av Mikael Krusemeng, auktoriserad företagsmäklare vid TACTIC Företagsförmedling, för uppdraget.

Det tog bara en vecka innan de första resultaten av försäljningsprocessen märktes, berättar Ulla Engborg.  Hon tycker att alla frågor besvarades väldigt snabbt och alltid samma dag.  Vi är mycket nöjda med hur hela processen gick till, t ex var alla handlingar för överlåtelsen bra sammanställda, bra värdering gjordes, förhandlingar med intressenter sköttes perfekt och vi kände att Mikael Krusemeng var närvarande hela vägen och mer därtill, berättar Ulla.

TACTIC sålde bilvårdsspecialistföretag i Borås

När Mats Edwardsson tog beslutet att sälja sitt företag Bilvårdsspecialisten Sjuhärad AB fick han rekommendationen av en jurist att kontakta Gustav Edvardsson. Gustav är företagsmäklare hos TACTIC Företagsförmedling med ansvar bl a för Borås. Mats upplevde att det gick snabbt att få tag på Gustav vid eventuella frågor. Han svarade även utanför normal kontorstid. Det tog närmare ett år innan företaget blev sålt, men jag är nöjd.
Blir det aktuellt för mig i framtiden med andra affärer, kommer jag definitivt att använda TACTIC Företagsförmedling igen.

Grossistföretag valde TACTIC Företagsförmedling

När Thomas Kihlman skulle sälja sitt grossistföretag Prinskronan AB fick TACTIC Företagsförmedling, Stockholm uppdraget genom företagsmäklaren Mikael Dierks.

Redan efter 1,5 månad började jag se resultat i form av intressenter. Han anser att kompetensen hos Mikael Dierks är 10 på en skala 1-10. Definitivt att jag kommer att använda TACTIC igen, om det skulle bli aktuellt i framtiden, säger Thomas.

Kontakten med TACTIC Företagsförmedling fungerade jättebra

Henrik Lundin köpte Eklidens Pensionat för ett par år sedan och bytte namn till Restaurang Ekliden. Han hade kontakt med Curt Carlsson, företagsmäklare vid TACTIC Företagsförmedling i Tranås, under hela processen.

Kontakten med TACTIC Företagsförmedling fungerade jättebra. Curt gav oss all information om köpet, visade oss runt i lokalerna och presenterade oss för ägarna. Det går knappast att göra det bättre, säger Henrik Lundin.

TACTIC bakom ny redovisningsaffär

När Lillian Barcheus skulle sälja sin redovisningsbyrå ComRed AB fick TACTIC Företagsförmedling i Stockholm uppdraget. Hon fick stort förtroende av företagsmäklaren Mikael Dierks, som både har djup kompetens och gjort ett antal liknande affärer i branschen.

Lillian berättar att hon är jättenöjd över kompetensen, de snabba svaren, kvalitet på förhandlingar och avtal. Mikael Dierks höll i allting. Jag blev bara inkopplad i slutförhandlingarna som Dierks skötte. Efter lite drygt 3 månader var mitt företag sålt. Det gick så bra och snabbt vilket jag är tacksam över. Jag skulle använda mig av TACTIC igen om det blir aktuellt, säger Lillian.

Bodvar ger betyget 5 av 5

Bodvar Hafström, VD för Bodvár House of Rosés,  beställde en värdering på sitt företag vilken han bedömde var “professionellt utförd”. Vidare såg Bodvar Hafström att själva “kvalitén på underlaget vart väldigt bra då det var en grundlig genomgång av företaget”

Jag ger betyget 5 på en skala 1-5,  avseende hur nöjd jag är med utfört arbete, säger Bodvar Hafström.

TACTIC Företagsförmedling bakom ridskoleaffär

När systrarna Lamprecht skull sälja Farsta Ridskola anlitade de företagsmäklare Mikael Dierks vid TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.

Regina Lamprecht berömmer Mikael Dierks för att vara mycket kompetent med snabba leveranser. Han skötte allt från prospekt till möten med intressenter, annonser och bra avtal,  mycket proffsigt. Vi kunde inte fått bättre hjälp. Efter cirka 11 månader (sommaren 2018) genomfördes affären och vi trivs med köparen. Jag är glad att vi valde TACTIC Företagsförmedling och Mikael Dierks.  Vi skulle absolut använda honom igen, avslutar Regina Lamprecht.

TACTIC bakom spännande affär i Borås

Flowers säljer konstgjorda växter i fin kvalité för inredning av hem och kontor. När ägarna bestämde sig för att sälja anlitade de företagsmäklaren Gustav Edvardsson som arbetar i Borås med omnejd. Den nya ägaren Mikael Andersson berättar att han är nöjd med TACTIC Företagsförmedling, och att han tycker att kontakten mellan både säljare och köpare har fungerat mycket bra. Överlåtelsen blev klar 1 februari 2018  och han beskriver affären som både snabb och smidig.

Jag blev intresserad av Flowers eftersom det är ett intressant företag med goda förutsättningar, speciellt när det gäller webbhandel. För mig är det viktigt att bolaget rullar på som vanligt, men jag vill även se vilka utvecklingsmöjligheter som finns, säger Mikael Andersson.

Lyckad SPA–affär i Nacka

När Ulrica Schillström skulle sälja sitt Njuta Spa valde hon att anlita, företagsmäklare Mikael Dierks vid TACTIC Företagsförmedling i Stockholm, för uppdraget.

Ulrica säger att hon är mycket nöjd med Mikael Dierks kompetens, hans svarstid på frågor – även de på helger och kvällar. TACTIC Företagsförmedling hade mycket bra kvalitet på material och avtal. Jag behövde inte vara involverad i någon större utsträckning förrän slutförhandlingarna kom igång, berättar Ulrica. De första resultaten av försäljningsprocessen såg jag efter 2-3 månader.  Företaget blev sålt våren 2018. Mikael Dierks var ödmjuk och lyhörd för det objekt som skulle säljas. Jag skulle anlita honom igen.

MC&A valde TACTIC Företagsförmedling

När redovisningsbyrån MC&A bestämde sig för att växa genom förvärv valde de att anlita företagsmäklaren Mikael Dierks som arbetar i Stockholm med omnejd. Han plockade fram ett urval av företag som ansågs lämpliga utifrån de kriterier som fanns. MC&A valde att köpa Global Redovisning i Stockholm och de är mycket nöjda med affären och TACTIC Företagsförmedling.

Det kändes tryggt att arbeta med Dierks. Det är så många saker som kan falla genom stolarna, men han tog hand om allt. Jag behövde inte oroa mig över något. Jag är otroligt nöjd med hans arbete och jag skulle absolut kunna tänka mig att anlita honom igen, säger Danny Munschi, vd.

Månstads Snickeri tog hjälp av TACTIC Företagsförmedling

Månstads Snickeri- och Bobinfabrik AB är ett etablerat bolag och har sedan starten 1948 skapat hantverk av hög kvalitet. När Axel Rodinov och Tomas Larsson bestämde sig för att sälja det anrika företaget valde de att anlita företagsmäklaren Gustav Edvardsson som arbetar i Borås med omnejd. Överlåtelsen blev klar i november 2017.

Vi är nöjda med den köpare som Gustav tagit fram och allt har gått bra. Jag och Tomas arbetar fortfarande kvar i företaget och vi är positiva inför framtiden, säger Axel Rodinov.

Börshajen tog hjälp av TACTIC Företagsförmedling

Börshajen, som drivs av Andra Farhad, är Sveriges snabbast växande utbildningsplattform med fokus på sparande och investeringar. Efter flera framgångsrika år i branschen ville de göra en värdering eftersom det fanns intressenter som funderade på att köpa in sig i bolaget. Företagsmäklaren Mikael Dierks arbetar i Stockholm med omnejd och hjälpte till med värderingen.

Han är helt fantastisk. Jag kom med mitt case ganska sent i veckan till honom och han arbetade hela helgen för att ta fram de siffror som jag behövde. Mikael gjorde verkligen det lilla extra för mig, egentligen mer än det. Jag är jättenöjd och rekommenderar honom varmt, säger Andra Farhad, vd.

”Jag kände mig trygg genom hela affären”

Martin Falk hade länge funderat på att köpa ett företag och av en slump hittade han Månstads Snickeri- och Bobinfabrik AB till salu hos TACTIC Företagsförmedling. Han kontaktade företagsmäklaren Gustav Edvardsson som arbetar i Borås med omnejd och i november 2017 var överlåtelsen klar.

Det kändes bra i magen när jag genom företagsmäklaren kom i kontakt med säljarna. Månstads Snickeri- och Bobinfabrik AB är ett stabilt och lönsamt företag som jag kan fortsätta att utveckla. Jag kände mig trygg genom hela affären, säger Martin Falk.

”Vi kände oss trygga genom hela affären”

När Patricia Molenkamp och hennes man bestämde sig för att sälja Lek Ute i Sverige AB valde de att anlita företagsmäklaren Lars Erik Wiik som arbetar i Falun och Borlänge med omnejd. Överlåtelsen blev klar 2 januari 2018 och hon är mycket nöjd med TACTIC Företagsförmedling.

Vi hade ingen aning om hur man säljer ett företag, men Lars Erik var jättebra. Han förklarade hur allt går till och vi kände oss trygga genom hela affären. När vi till exempel hade möten med intressenter följde han med och deltog i samtalen, säger Patricia Molenkamp och rekommenderar TACTIC Företagsförmedling till andra företagare som funderar på att sälja.

Irene Ekstrands Blommor valde TACTIC Företagsförmedling i Stockholm

När Irene Ekstrand skulle sälja sin blomsteraffär efter många år i branschen fick hon en rekommendation att använda företagsmäklaren Mikael Dierks på TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.

Irene: ”Jag sålde min blomsteraffär efter många års verksamhet. Efter ungefär 3 månader kom de första intressenterna. Prospektet var jättefint och Dierks kompetens var jättebra.”

”Jag rekommenderar andra att köpa etablerade företag”

Annika Wiberg fick hjälp av Sten Wedin på TACTIC Företagsförmedling att köpa Gavle Central Konferens i Gävle i februari 2016. Hon är nöjd med samarbetet och kan blicka tillbaka på ett lyckat första år.

Jag rekommenderar andra att köpa etablerade företag. Du slipper bygga upp något från början eftersom det redan finns kunder och en affärsidé.

”TACTIC Företagsförmedling har gjort ett fantastiskt jobb”

Helene Göthe-Lorenz är en välkänd profil i Gävle och ligger bakom succén med Gavle Central Konferens. Hon har byggt upp företaget från grunden och har arbetat hårt med att skapa ett framgångsrikt koncept.

Jag startade Gavle Central Konferens 2003 och kände att det var dags för mig att göra något nytt, men jag ville inte sälja till vem som helst. Mitt mål var att lämna över företaget till någon som ville utveckla bolaget med nya tankar och idéer.

Helene Göthe-Lorenz kontaktade flera olika företagsförmedlingar innan valet föll på TACTIC och Sten Wedin.

Han är professionell och har hjälpt mig med alla frågor som jag har haft, både stora och på detaljnivå. TACTIC Företagsförmedling har gjort ett fantastiskt jobb och vi hittade en bra köpare som tog över företaget i februari 2016.

TACTIC Företagsförmedling bakom stor affär

Leema Narasinghe kom till Sverige som flykting från Sri Lanka i slutet av 1990-talet. Hon har under åren byggt upp en stabil kundkrets genom Gammelstads Konditori & Café med Café Wienerhörnan, Ullas Café Kyrktorget samt ett fik på Coop Extra Örnäset under sina vingar. Under sommaren 2016 bestämde hon sig för att sälja företaget med alla verksamheter och valde att anlita företagsmäklaren Sten-Ove Eriksson som arbetar i Luleå med omnejd.

Allt gick smidigt till och han lyssnade och svarade på alla frågor som både jag och köparen hade. Affären blev klar i december förra året och jag är jättenöjd. Jag rekommenderar verkligen TACTIC Företagsförmedling, säger Leema Narasinghe.

”Han gjorde ett fantastiskt jobb”

När Eva Modig bestämde sig för att sälja sitt företag Telefonpassningen i Boden hösten 2014 valde hon att anlita TACTIC Företagsförmedling. Efter rekommendationer kontaktade hon företagsmäklaren Sten-Ove Eriksson och hon är nöjd med resultatet och den nya ägaren- Itell.

Jag trodde att affären skulle dra ut på tiden, men allt gick väldigt fort. Sten-Ove lyckades sälja mitt företag på bara några månader och han gjorde ett fantastiskt jobb. Jag rekommenderar andra företagare som ska sälja sitt bolag att anlita TACTIC Företagsförmedling.

Sernys Högtidskläder valde TACTIC Företagsförmedling

Kristina Janson spenderade 20 år med att bygga upp Sernys Högtidskläder i Ängelholm med fokus på bland annat uthyrning av balklänningar, frackar och skräddartjänster. När hon bestämde sig för att sälja sitt företag valde hon att anlita TACTIC Företagsförmedling, och i april 2017 blev försäljningen klar.

Det var jätteviktigt för mig att företagsmäklaren hade tystnadsplikt, säger Kristina Janson om kontakten med TACTIC Företagsförmedling.

Pan Atlantic AB valde TACTIC Företagsförmedling i Enköping-Västerås

När Robert Milekrantz skulle sälja sitt företag Pan Atlantic i Västerås, som sedan 1954 är en av Skandinaviens ledande leverantörer av maskiner och tillbehör för rent, kylt och kolsyrat vatten, vände han sig till TACTIC företagsförmedlings företagsmäklare i Enköping-Västerås, Mikael Krusemeng.
Robert  blev väldigt nöjd med försäljningen  då köpeskillingen som Mikael förhandlade fram blev den han själv hade bedömt som  skälig. Mikaels ”värdering, prospekt och överlåtelseavtal  var professionellt utfört och allt kändes trygg under den pågående affären.”
Vidare var det lätt att få tag på Mikael ”vid frågor och snabb kommunikation även på kvällar och helger.”

Poolbyggarna valde TACTIC Företagsförmedling

När Stefan Mellgren skulle sälja sitt företag Poolbyggarna Spa i Västmanland AB vände han sig till TACTIC företagsförmedlings företagsmäklare i Enköping-Västerås, Mikael Krusemeng. Poolbyggarna SPA AB startades 2004  och har sedan starten importerat och sålt kanadensiska Beachcombers högkvalitativa Spabad. Dessutom har företaget under lång tid varit återförsäljare för olika svenska Poolleverantörer samt även tagit fram en egen Poolstomme i Magnelisstål.

Stefan såg ”Mikaels kompetens som väldigt bra och i övrigt en seriös professionell inställning. Det var lätt att få tag på Mikael vid frågor. Stefan kan tänka sig att anlita TACTIC företagsförmedling och Mikael igen vid ev. framtida affärsprojekt.”

Recore AB valde TACTIC Företagsförmedling

När bröderna Mikael och Stefan Johansson och deras pappa Uno skulle sälja Recore AB tog de hjälp av Björn Mårtensson, företagsmäklare hos TACTIC Företagsförmedling med ansvar för området Gävle. Via en gemensam bekant etablerades kontakten mellan dem och Björn 2019 och kort därefter ingicks ett uppdragsavtal. Det tog ca 8-9 månader tills företaget var sålt och säljarna ser Björns kompetens avseende företagsvärdering och avtalsskrivning som extremt hög och var lätt att få tag på vid frågor samt rekommenderar Björn som företagsmäklare. På höger sida i bilden syns Mikael Johansson och till vänster köparen Henrik Grossb.

Post och Spelbutiken i Gävle valde TACTIC Företagsförmedling

När Fredrik Rydberg skulle sälja sitt företag Post och Spelbutiken i Gävle tog han hjälp av Björn Mårtensson, företagsmäklare hos TACTIC Företagsförmedling med ansvar för området Gävleborg. Uppdraget att sälja butiken gavs 2020 och några månader senare under 2020 var försäljningen av butiken klar. Fredrik  såg Björns kompetens som väldigt hög och lätt att få tag på vid frågor. Fredrik är ”jättenöjd” med Björn och kan tänka sig att anlita honom igen vid eventuella nya affärer i framtiden.

Lizas Hårsalong i Gävle anlitade TACTIC för försäljning

Då pensioneringen närmade sig var det dags för Elizabeth Skoglund att sälja sitt företag Lizas Hårsalong i Gävle. Hon vände sig till Björn Mårtensson, ansvarig företagsmäklare för Hälsingland och Gästrikland för TACTIC företagsförmedling. Uppdraget till Björn gavs februari/mars 2022 och i maj 2022 var affären slutförd. Elizabeth var väldigt nöjd med överlåtelseavtalet och med  värderingen av företaget. Vidare tyckte Elizabeth att det var mycket lätt att få tag på Björn då han ”verkar alltid jobba”. 

Skålsjögården Timber Lodge AB valde TACTIC

När Åke Andersson skulle sälja Skålsjögården Timber Lodge AB fick Björn Mårtensson uppdraget att göra det. Björn är företagsmäklare inom TACTIC företagsförmedling med ansvar för områdena Hälsingland och Gästrikland.
Åke berättar att det ” tog ca 2 månader från uppdragsavtalet att sälja företaget till första förfrågan om visning.” Vidare att det var lätt att få tag på Björn vid frågor, även på kvällar och helger. Den företagsvärdering som Björn gjorde tyckte Åke var i linje med sin egen bedömning och att ”vi fick det vi ville ha så vi är mycket nöjda” och att överlåtelseavtalet var bra. Vid eventuella framtida affärsprojekt kan Åke mycket väl tänka sig anlita Björn igen:  ”Vi kommer absolut att välja Björn om vi har andra affärsobjekt” samt att ”Vi är mycket nöjda med det mycket fina arbete som Björn har gjort och ett resultat över förväntan.”

Face & Body Center AB i Gävle anlitade TACTIC Hälsingland/Gästrikland

När det blev dags att sälja Face & Body Center AB i Gävle kontaktade dess ägare, Helena Lindén, Björn Mårtensson som är företagsmäklare för Tactic företagsförmedling i Hälsingland och Gästrikland. Face & Body Center AB är en av Gävles äldsta och mest välrenommerade salonger inriktad på  medicinsk kropps- och hudvård.

Helena berättar att det tog bara ca 2-3månader innan den första intressenten presenterades. Hon ser Björn som serviceinriktad, som ”svarade alltid på mail och sms och om han var upptagen så hänvisade han till tid när han fanns anträffbar, en snabb kommunikation.”
Den värdering som Björn gjorde bedömer Helena som korrekt med tanke på pandemin och den speciella situation som fanns. Överlåtelseavtalet var bra skrivet; ”Björn var mycket noga och jag kände mig helt trygg med det,” samt att  ”han var ärlig och lojal både mot mig och köparen.” Helena kan också tänka sig att anlita Björn i e.v. framtida affärsprojekt då han visade att han var en ”proffsig mäklare.”

STÄDAB valde TACTIC Företagsförmedling

När Lizette Andersson skulle sälja sitt företag STÄDAB, grundat 1986 i Falkenberg, tog hon hjälp av Peter Oscarsson under 2022, företagsmäklare vid TACTIC Företagsförmedling i Hallandsregionen.  Efter att uppdragsavtalet ingicks presenterades de första intressenterna för uppdragsgivaren  ca 4 månader efteråt och i början av 2023 var affären klar.
Lizette var ”mycket nöjd” med samarbetet under processen med att sälja företaget och det var lätt att få tag på Peter vid frågor  samt kan tänka sig att anlita TACTIC företagsförmedling och Peter igen vid ev. nya  framtida affärsuppdrag.

Vertel AB valde TACTIC vid förvärv av redovisningsbyrå

När Anders Wallenquist, VD för Vertel AB i Linköping, ville förvärva en redovisningsbyrå kontaktade han Fredrik Hultgren hos TACTIC företagsförmedling, med ansvar för Linköping och Norrköping.
Anders ingick uppdragsavtal med Fredrik avseende förvärv av redovisningsbyrå i maj månad 2020 där Björkholms redovisning och revision förvärvades i en inkråmsaffär med tillträde november 2021,vilket resulterade i RB Redovisningsbyrå AB.
Anders upplever att det var lätt att få tag på Fredrik vid behov under hela processen : ”Ja det har varit lätt att få kontakt med Fredrik även om jag inte haft behov kvällstid eller helg.”
Värdet på inkråmsaffären som Fredrik gjorde innan förvärvet var densamma som Anders hade kommit fram till och Anders är så pass nöjd med Fredrik att Fredrik blev anlitad igen efter affären för ett nytt pågående affärsprojekt.

Familjetrygg.se valde TACTIC Företagsförmedling i Halland

När Björne Williamsson skulle sälja sin e-handel  Familjetrygg.se  som säljer säkerhetsprodukter vände han sig till TACTIC företagsförmedlings företagsmäklare i Halland Peter Oscarsson. Familjetrygg.se grundades och drevs av Vanessa och Björne Williamsson och var ett familjeföretag. Under åren har säkerhet varit en stor del av bådas prioriteringar, såväl personlig såsom för hela familjen.
Inom ett par veckor efter det att uppdragsavtalet ingicks presenterades de första intressenterna för uppdragsgivaren; ”Det gick snabbt att få flera intresserade spekulanter – det dröjde inte mer än 2 veckor så hade Peter redan kontakt med 7 intresserade spekulanter,” säger Björn.
Vidare säger Björn att den företagsvärdering som gjordes ” av mitt företag som Peter på TACTIC kom fram till stämde väl överens med min värdering av verksamheten.”
Björn berättar att han hade ”ett jättebra samarbete med Peter och att ”han har verkligen lyssnat på mina önskemål men också lett mig rätt i processen med försäljningen. Om jag behövde så skickade jag bara ett SMS så fick jag kontakt med Peter, det var smidigt.”
Till sist säger Björn att han kommer att anlita Peter vid e.v. ny företagsöverlåtelse: ” Jag kommer definitivt anlita Peter vid min nästa företagsöverlåtelse.”

TACTIC förmedlar tillverkningsföretag i Halland

”När Ola Wilhelmsson i Halmstad började söka efter ett potentiellt tillverkningsföretag att förvärva kontaktade han  Peter Oscarsson på TACTIC företagsförmedling  i Halmstad för hjälp.  Inom ca två månader hittades ett optimalt företag, Ha Svets AB, till Ola.  Ola tyckte det var lätt att få tag på Peter vid frågor och  kan mycket väl tänka sig att anlita TACTIC och Peter igen vid ev. framtida affärsprojekt.”
TACTIC AB bildades 1991 och har utvecklats över tid. Vi har huvudkontoret i Stockholm men vi arbetar över hela landet där man söker utveckling och tillväxt. Vi arbetar målinriktat och utgår ifrån den verklighet våra uppdragsgivare finns i. Våra uppdragsgivare är framför allt små och medelstora företag som vill utvecklas för bättre resultat.”