Vänersborg

Michael Johansson, företagsmäklare

Relingsgatan 3, 462 55 Vänersborg

Michael Johansson, Företagsmäklare vid TACTIC Företagsförmedling, ansvarar för våra uppdrag i Fyrbodal, Bohuslän, Dalsland och del av Skaraborg.

  • Företagsmäklare
  • Ekonomiexamen – Entreprenörskap & företagsutveckling Högskolan väst
  • Konsult inom affärs/företagsutveckling i eget företag
  • IT Chef– Tryckeri Sverige
  • Inköpschef – Dagligvarubranschen
  • Ansluten till Bolagsverkets register mot penningtvätt (lag 2017:630)

Referenser

Reklamföretaget Idé-reklam valde TACTIC Företagsförmedling

När Susanne Pettersson och Tony Bengtsson skulle sälja sitt reklamföretag Idé-reklam fick TACTIC Företagsförmedling, Vänersborg, uppdraget genom företagsmäklaren Michael Johansson som blev rekommenderad av en bekant till Susanne. Uppdragsavtalet ingicks i februari 2019 och i november blev företaget sålt.

“Det var ungefär den tid som jag själv räknade med att företaget sålt och till en förväntad köpeskilling,” säger Tony. Susanne berättar att Michael var gjorde en “väldigt grundlig undersökning av företaget” inför värderingen och ser Michael i övrigt som en kompetent företagsmäklare. Vidare var det lätt att få tag på Michael vid frågor.

Prenumerera på det här kontorets nyhetsbrev

Se alla objekt

Objekt i denna regionen