Organisation

TACTIC Företagsförmedling är en paraplyorganisation av kvalificerade företagsmäklare som verkar ifrån Skåne i söder till Luleå i norr. Vi har idag närmare 20 kontor med ungefär lika många företagsmäklare.

Kontakta företagsmäklare på din närmaste ort för en förutsättningslös diskussion, våra kontor