Organisation

TACTIC Företagsförmedling är en paraplyorganisation av kvalificerade företagsmäklare som verkar ifrån Skåne till Luleå i norr. Vi har idag knappt 20 kontor med ungefär lika många företagsmäklare.

Kontakta företagsmäklare på din närmaste ort för en förutsättningslös diskussion, våra kontor