Företagsvärderingar

Företagsvärdering

Det finns flera anledningar att bestämma värdet på ett företag. Att veta vad ett företag är värt och göra en företagsvärdering är nödvändigt när du vill till exempel

– Köpa ett företag

– Sälja ett företag

– Sälja en andel i ett företag

– Få ett företagslån

– Locka investerare

En värdering är också aktuell för t ex ett dödsbo.

Hos TACTIC Företagsförmedling finns kompetens att värdera hela verksamheten oberoende skälet till värderingen. Företagsvärdering är ett område som växer och som alltid görs av oss på TACTIC Företagsförmedling i samband med försäljningar och köp av företag. Många anlitar oss redan idag för värderingar då vi är en oberoende part, skild från revisorers, bankers och andras intressen. Vi gör samtliga värderingar själva och använder inte några förprogrammerade värderingsverktyg utan vi utför ett personligt hantverk, med ett stort innehåll av erfarenhet, sunt förnuft och marknadskännedom.

Värderingsmodeller
Vid företagsvärdering används i huvudsak fem olika modeller för att fastställa ett värde, var och en tillämplig i olika situationer.

  • Likvidationsvärde
  • Substansvärde
  • Multipelvärdering
  • Avkastningsvärde på historik
  • Avkastningsvärde ofta kallad DCF-värdering

Värderingen är en ögonblicksbild ofta av ett marknadsvärde och utgår från de förutsättningar som uppdragsgivaren lämnat. Till skillnad från noterade bolag, som alltid har ett av marknaden fastställt värde finns för onoterade företag inget tydligt värde. Värderingsmetoderna ligger ofta till grund för att bedöma marknadsvärdet och som förhandlingsunderlag i en konkret säljsituation.

Substansvärdering är tillsammans med avkastningsvärdering den vanligaste värderingsmetoden. Avkastningsvärderingen kan i princip liknas vid att göra en lönsamhetsberäkning på en investering med beräkning av framtida utfall. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset för värderingsobjektet om den utlyses på den öppna marknaden vid en viss angiven värdetidpunkt. Ett marknadsvärde kan aldrig bestämmas, bara bedömas.

Dessutom kan erbjuder vi en kvalificerad värdering av företagets anläggningstillgångar (maskiner, inventarier, fastighet, immateriella tillgångar)

I alla uppdrag agerar vi strikt konfidentiellt och du kan därför vara helt trygg att låta oss hjälpa dig med denna fråga.
Skicka en intresseanmälan till info@tactic.se eller din företagsmäklare på orten, så tar vi en diskret kontakt för vidare samtal