Köpa företag

Vi på TACTIC Företagsförmedling åtar oss även sökuppdrag. Det innebär en aktiv sökning efter företag enligt kundens önskemål såsom bransch, antalet anställda, omsättning, geografisk lokalisering m.m.
Uppdraget kan delas upp i tre faser:

Fas 1
Vi kartlägger företag, som svarar mot angivna kriterier. Av dessa företag väljer kunden tillsammans med oss ut de mest intressanta.

Fas 2
Vi tar skriftlig och muntlig kontakt med de utvalda företagen. Kontakterna tas i syfte att utröna intresset för en försäljning av respektive företag. Uppdragsgivaren förblir anonym.

Fas 3
Omfattar själva förmedlingsfasen, där vi på sedvanligt sätt genomför överlåtelseprocessen av det företag uppdragsgivaren är intresserad att förvärva.

Kontakta oss för ytterligare information, Våra kontor