Köpa företag

Att köpa företag är inte bara ett affärsbeslut utan en strategisk investering som kräver en noggrann och genomtänkt strategi. Det är en process som innefattar flera steg, från att identifiera potentiella företag till att slutföra själva affärstransaktionen. Genom att noggrant planera och utföra due diligence kan du minimera riskerna och öka chanserna till en framgångsrik affär.

När du väljer att köpa företag är det avgörande att ha en tydlig förståelse för dina affärsmål och kriterier. Genom att noggrant definiera vilken bransch, företagsstorlek och geografisk plats som passar bäst för dina behov kan du skapa en målinriktad strategi för att hitta rätt affärsmöjlighet. Genom att ta dig tid att utforska marknaden och identifiera potentiella målföretag kan du sedan gå vidare till nästa steg i processen, att genomföra noggrann due diligence för att bedöma företagets hälsa och potential. Nedan kommer vi att utforska stegen för att köpa företag och ge dig vägledning för att navigera genom denna komplexa process.

KONTAKTA OSS

 

Navigera genom företagsköp

För potentiella köpare av företag är det avgörande att utföra grundliga analyser och due diligence-processer för att minska riskerna och säkerställa framgångsrika affärer. Här är några steg att ta när du navigerar genom företagsköp:

 • Identifiera affärsmöjligheter: Börja med att identifiera potentiella företag som passar dina intressen, färdigheter och ekonomiska resurser. Utvärdera olika branscher, marknader och företagsstorlekar för att hitta den bästa affärsmöjligheten för dig.
 • Genomför due diligence: Genomför noggrann due diligence för att utvärdera företagets finansiella hälsa, verksamhetsprestanda, kundbas, konkurrenssituation och juridiska status. Detta hjälper dig att identifiera eventuella risker och utmaningar som kan påverka ditt beslut att köpa företaget.
 • Förhandla affärsavtal: När du har hittat rätt företag och genomfört due diligence är det dags att förhandla affärsavtalet. Arbeta med en erfaren advokat eller affärsmäklare för att förhandla om köpvillkor, inklusive köpeskilling, betalningsvillkor och eventuella garantier eller försäkringar som ingår i affären.
 • Slutför affärstransaktionen: Efter att förhandlingarna är klara och avtalet är undertecknat är det dags att slutföra affärstransaktionen. Detta inkluderar att överföra äganderätt, genomföra betalningar och eventuella nödvändiga juridiska formaliteter för att avsluta affären.

Det är vår erfarenhet att man bör anlita en rådgivare i denna process.

 

Få hjälp med sökandet

Vi på TACTIC Företagsförmedling åtar oss även sökuppdrag. Det innebär en aktiv sökning efter företag enligt kundens önskemål såsom bransch, antalet anställda, omsättning, geografisk lokalisering m.m.

Uppdraget kan delas upp i tre faser:

 • Fas 1: Vi kartlägger företag, som svarar mot angivna kriterier. Av dessa företag väljer kunden tillsammans med oss ut de mest intressanta.
 • Fas 2: Vi tar skriftlig och muntlig kontakt med de utvalda företagen. Kontakterna tas i syfte att utröna intresset för en försäljning av respektive företag. Uppdragsgivaren förblir anonym.
 • Fas 3: Omfattar själva förmedlingsfasen, där vi på sedvanligt sätt genomför överlåtelseprocessen av det företag uppdragsgivaren är intresserad att förvärva.

 

Professionell rådgivning för smidiga företagsförvärv

I processen av att köpa företag erbjuder vi på TACTIC Företagsförmedling våra kunder en omfattande och skräddarsydd rådgivning genom hela transaktionsprocessen. Utifrån dina specifika önskemål och kriterier, såsom geografisk region, önskat omsättningsintervall och finansieringsmöjligheter, tar vi fram ett noggrant urval av potentiella målbolag att utforska och bearbeta. Vår roll som din seniora rådgivare sträcker sig ända från inledande sökning till avslutande av affärstransaktionen. Vi arbetar aktivt med att boka möten med de utvalda företagen och leder de inledande diskussionerna för att undersöka deras intresse för en försäljning. Vår ersättning för denna sökning är begränsad till våra egna kostnader, och därefter tillkommer en förutbestämd successfee baserad på genomförda förvärv.

När en lämplig förvärvskandidat har identifierats ingår en rad viktiga steg i processen, inklusive professionell företagsvärdering, utarbetande av bud, finansiering och förvärvsstrategi, förhandling med målbolag, framtagande av köpeavtal samt medverkan vid avslutsförhandling och produktion av förvärvsdokument. Vår erfarenhet och framgång i flertalet transaktioner mellan ägare och köpare av medelstora företag ger dig trygghet och säkerhet i din förvärvsprocess. Tveka inte att kontakta oss för professionell hjälp och vägledning genom hela processen. Vi finns här för att säkerställa att ditt företagsförvärv blir en smidig och framgångsrik affär.

KONTAKTA OSS

 

FAQ – Vanliga frågor och svar

 • Vilka är fördelarna med att köpa ett befintligt företag jämfört med att starta från grunden?

          Att köpa ett befintligt företag kan ge dig en etablerad kundbas, befintliga tillgångar och en fungerande

          verksamhet, vilket minskar risken och accelererar tillväxten jämfört med att starta från grunden.

 • Hur lång tid tar det vanligtvis att köpa företag?

          Genomsnittstiden för en företagsöverlåtelse är vanligtvis cirka 6-12 månader från det att försäljningen

          påbörjas, men det kan variera beroende på olika faktorer som bransch, företagsstorlek och komplexitet i

          affären.

 • Vilka är de vanligaste utmaningarna vid att köpa företag?

          Några vanliga utmaningar inkluderar att bedöma företagets verkliga värde, förhandla om köpeskillingen,

          genomföra en noggrann due diligence och säkerställa en smidig övergång av ägandeskapet.

 • Vilken roll spelar professionella rådgivare i köpprocessen?

          Professionella rådgivare, såsom företagsmäklare, advokater och revisorer, kan spela en avgörande roll

          genom att tillhandahålla expertis, vägledning och stöd under hela köpprocessen, från sökning och

          due diligence till förhandlingar och avslutande av affären.

 • Vad är viktiga faktorer att överväga när man väljer att köpa företag?

          Några viktiga faktorer att överväga inkluderar företagets bransch, tillväxtpotential, lönsamhet,

          konkurrenssituation, tillgångar och skulder, samt hur väl det passar dina egna mål och resurser.

 

Kontakta oss för ytterligare information, Våra kontor.