Linköping-Norrköping

Fredrik Hultgren, auktoriserad företagsmäklare

Tallholmsvägen 295, 589 37 Linköping

  • Företagsmäklare
  • Maskiningenjör & Marknadsekonom från IHM
  • Konsult inom ledning och affärsutveckling i eget företag
  • Regions- resp Affärsutvecklingschef – Bodycote Ytbehandling AB
  • Platschef – ytbehandlingsindustri Sverige
  • Försäljningschef – plastindustri Sverige
  • Säljare – stålindustri Sverige
  • Ansluten till Bolagsverkets register mot penningtvätt (lag 2017:630)

Referenser

Vertel AB valde TACTIC vid förvärv av redovisningsbyrå

När Anders Wallenquist, VD för Vertel AB i Linköping, ville förvärva en redovisningsbyrå kontaktade han Fredrik Hultgren hos TACTIC företagsförmedling, med ansvar för Linköping och Norrköping.
Anders ingick uppdragsavtal med Fredrik avseende förvärv av redovisningsbyrå i maj månad 2020 där Björkholms redovisning och revision förvärvades i en inkråmsaffär med tillträde november 2021,vilket resulterade i RB Redovisningsbyrå AB.
Anders upplever att det var lätt att få tag på Fredrik vid behov under hela processen : ”Ja det har varit lätt att få kontakt med Fredrik även om jag inte haft behov kvällstid eller helg.”
Värdet på inkråmsaffären som Fredrik gjorde innan förvärvet var densamma som Anders hade kommit fram till och Anders är så pass nöjd med Fredrik att Fredrik blev anlitad igen efter affären för ett nytt pågående affärsprojekt.

Vaccinova AB anlitade TACTIC i Östergötland

När Ulf Andersson skulle sälja sitt företag Vaccinova AB i Linköping som sysslar med vaccinationer i Östergötland vände han sig till TACTIC företagsförmedlings företagsmäklare i Östergötland Fredrik Hultgren.

Inom några veckor efter det att uppdragsavtalet ingicks presenterades de första intressenterna för uppdragsgivaren. Inom ett par månader genomfördes en transaktion som kommer att ske i två steg innan köparna äger 100% av aktierna.

“Ulf bedömer Fredrik kompetens som bra. Det var lätt att få tag på Fredrik vid frågor. Ulf kan mycket väl tänka sig att anlita TACTIC och Fredrik igen vid ev. framtida uppdrag.”

Ernia Interiör & Våffelstuga valde TACTIC Företagsförmedling vid försäljning 

När Hasse och Eva-Britt Pettersson skulle sälja Ernia Interiör & Våffelstuga fick de hjälp av TACTIC:s företagsmäklare Fredrik Hultgren som ansvarar för området Linköping-Norrköping. Uppdragsavtal ingicks med dem under 2018 och ca 12 månader senare var affären klar.

Hasse och Eva-Britt hade tänkt sälja företaget själva, men insåg efter samtal med Fredrik att en företagsmäklare når ut till en avsevärt större kundkrets och ger viss besvärsfrihet och trygghet. De upplevde att Fredrik var väldigt lätt att prata med och samarbetet fungerade bra. Genom Fredriks marknadsföring fann säljarna så småningom en köpare och alla är mycket nöjda med det överlåtelseavtal som skrevs. 

Prenumerera på det här kontorets nyhetsbrev
Se alla objekt

Objekt i denna regionen