Företagets affärsmodell

Publicerat: 26 november, 2023

En affärsmodell definierar hur ett företag skapar, levererar och erhåller värde. Den innehåller element som målkunder, värdeerbjudande, intäktsströmmar och kostnadsstruktur.