Företagets affärsmodell

Publicerat: 26 november, 2023

En affärsmodell definierar hur ett företag skapar, levererar och erhåller värde. Den innehåller element som målkunder, värdeerbjudande, intäktsströmmar och kostnadsstruktur.

Läs mer

Företagets uppdrag och vision

Publicerat: 25 november, 2023

Varje företag bör ha en tydlig uppdragsbeskrivning som definierar dess syfte och en vision som beskriver dess långsiktiga mål och ambitioner. Dessa uttalanden styr organisationens strategi och beslutsfattande. – Publicerat...

Läs mer

Strategiskt företagsmål

Publicerat: 24 november, 2023

Ett strategiskt företagsmål Sbeskriver de förväntade resultaten, effekterna eller konsekvenserna som ett resultat av genomförandet av mer än en strategi under en relativt lång tidsperiod, vanligtvis mer än ett år....

Läs mer

ledningsstrategier avseende goda resultat

Publicerat: 7 november, 2023

Genomförandet av strategier på kort, medellång och lång sikt är  det sätt på vilket företag kan få en konkurrensfördel i affärer. Affärsmål är de yttersta syftena som ett företag är inriktat...

Läs mer

Introduktion till finansiella prognoser

Publicerat: 4 november, 2023

Finansiella prognoser  är  de förväntade ekonomiska resultaten av verksamheten, inklusive intäkter, kostnader och lönsamhet? Detta inkluderar ofta en ekonomisk prognos för de första verksamhetsåren. Däribland ingår vilka potentiella risker och...

Läs mer

Ett företags värdeerbjudande – en introduktion

Publicerat: 3 november, 2023

Företagets värdeerbjudande handlar om att förklara varför din produkt eller tjänst är värdefull för din målmarknad. Vad skiljer den från konkurrenterna? Vilka fördelar ger det? En målmarknad, även känd som...

Läs mer