Modernisera och effektivisera företagets ekonomiprocesser

Publicerat: 31 december, 2022

I företagets ekonomiprocesser ingår bl.a.: Bygg motståndskraft inför en nedgång Modernisera betalningsprocesser Maximera effektiviteten av befintligt rörelsekapital Minska riskerna och göra efterlevnaden enklare Investera i den bästa digitala transformationstekniken. –...

Läs mer

Vad är intraprenörskap?

Publicerat: 30 december, 2022

Kortfattat är Intraprenörsk i etablerade företa a stort värdeför att företag ska utvecklas och överleva på lång sikt. – Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i...

Läs mer

Olika kategorier av entreprenörskap

Publicerat: 29 december, 2022

Ofta delas typerna av entreprenörskap in i ett antal kategorier, bland dem: småföretag. skalbara startups storföretag eller intraprenörskap socialt entreprenörskap– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling...

Läs mer

Olika typer av entreprenörer

Publicerat: 28 december, 2022

Några av de mest vanliga typerna av entreprenörskap är: Småföretagande företagande Skalbart nystartat entreprenörskap Intraprenörskap Storföretagande Imitativt entreprenörskap Innovativt entreprenörskap – Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC...

Läs mer

Introduktion till företagsvision

Publicerat: 27 december, 2022

En företagsvision är ett handlingsorienterat uttalande som förklarar syftet med företaget. Den innehåller ofta en allmän beskrivning av organisationen, dess funktion och dess mål. – Publicerat av John Lidén, företagsmäklare...

Läs mer

Vad är affärskunskap?

Publicerat: 26 december, 2022

Affärskunskap kan definieras som förmåga att förstå och uppfylla stödorganisationens värderingar, vision, uppdrag och mål. Denna kunskap inkluderar att förstå vilka roller någon spelar i verksamheten och hur de påverkar...

Läs mer

Vanliga utmaningar entreprenörer möter

Publicerat: 25 december, 2022

Några vanliga utmaningar entreprenörer möter och som behövs lösas är exempelvis: Marknadsföring Anställa lämpliga medarbetare Delegera Hantera tid Bevaka kassaflödet Tillräckligt med kapital Projicera förtroende – Publicerat av John Lidén,...

Läs mer

Exempel på grundläggande affärsfrågor

Publicerat: 24 december, 2022

Några nyckelfrågor för att vägleda dig när du skapar din affärsplan är exempelvis: Vad gör ditt företag? Vem är din målkund? Hur kommer du att tjäna pengar? Vilken nisch fyller...

Läs mer

Företagskunskap formar affärsaktiviteten

Publicerat: 23 december, 2022

Företagskunskap har stort värde eftersom det är unikt för din organisation. Det formar och driver din affärsaktivitet, din förmåga att sälja eller göra mer och skiljer dig från dina konkurrenter....

Läs mer

Skillnader mellan företag

Publicerat: 22 december, 2022

Vad är det som skiljer företag från varandra? Ett unikt säljförslag (USP) är ett väl genomtänkt idé som hjälper ett företag att skilja sig från andra företag i sin kategori....

Läs mer

Ett företags olika faser

Publicerat: 21 december, 2022

Varje företag, oavsett om det är stort eller litet, går igenom de fyra stadierna av affärstillväxt: Start Tillväxt Mognad Förnyelse eller nedgång – Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare...

Läs mer

Vad är kundupplevelse?

Publicerat: 20 december, 2022

Kundupplevelse är det intryck du ger till din kund. Den berättar för dem vad dina värderingar är och hur mycket du bryr dig om dem. Detta påverkar deras uppfattning om...

Läs mer