Goodwill

Publicerat: 23 april, 2022

Oavsett hur man värderar ett företag så tas hänsyn även till goodwill. Förenklat är termen ”goodwill” en hänvisning till all ansträngning som en företagare har gjort under årens lopp. Goda...

Läs mer

Överblick av trender

Publicerat: 21 april, 2022

I dessa tider då snabbhet att anpassa sig är ett stort krav behöver man kontrollera vad som händer bland konkurrenterna, dra nytta av möjligheter som dyker upp och mod för...

Läs mer

Upprätta synergier för ett företags tillväxt

Publicerat: 19 april, 2022

För tillväxten av verksamheten i ett företag är det fördelaktigt att etablera strategiska allianser med externa enheter, antingen för att expandera till nya geografiska områden, utveckling av nya produkter och...

Läs mer

Komplext och krävande att starta företag

Publicerat: 18 april, 2022

Att starta företag är komplext och krävande och det är i allmänhet avgörande att ha en väl identifierad nisch eller segment, korrekt kunskap, de nödvändiga resurserna samt tillräcklig balans av...

Läs mer

Kort om ett företags kärnverksamhet

Publicerat: 17 april, 2022

Varje företagare behöver veta vad dennes huvudsakliga verksamhet är och hur möta sina kunders behov. Även när marknaden är instabil behöver företaget en horisont, en vision om vart det vill...

Läs mer

Expansionsskede i ett företag

Publicerat: 16 april, 2022

Efter start och framgång där tillväxten successivt har ökat sin accelerationshastighet kommer det en tid då sådan tillväxt når stabilitet. Detta skede är också känt som mognadsstadiet, eftersom produkten eller...

Läs mer

Skapa en solid företagsstrategi

Publicerat: 13 april, 2022

En genomtänkt strategi för företaget  som beskriver ditt företags riktning kan hjälpa dig att öka dess effektivitet, minska stress och bidra till att förbättra lönsamhet. Att känna till olika typer...

Läs mer

Gällande strategi- och konkurrensfördelar

Publicerat: 12 april, 2022

Observera att strategi- och konkurrensfördelar inte definieras en gång och förblir statiska över tiden. Dessa måste utvecklas med hänsyn till marknadstrender och dina konkurrenters utveckling. Håll dig uppdaterad om konkurrenternas...

Läs mer