Överblick av trender

Publicerat: 21 april, 2022

I dessa tider då snabbhet att anpassa sig är ett stort krav behöver man kontrollera vad som händer bland konkurrenterna, dra nytta av möjligheter som dyker upp och mod för att positionera sig på frontlinjen. Livsmedels- och hälsobranschen är ett par exempel på  branscher som är ytterst känsliga för trender. De som lyckas förutse vad kunder vill ha
på kort och medellång sikt tar klara affärsfördelar över konkurrenterna.

– Av John Lidén, john.liden@tactic.se företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB. Artiklar är skrivna i generaliserande termer. Välkommen också att besöka vårt videoarkiv med runt 360 videos inom olika områden via https://lnkd.in/gK7_Mk8.