Due Diligence minskar risk vid företagsförvärv

Publicerat: 27 juli, 2021

Inför ett företagsköp utför köparen tillsammans med sin företagsmäklare en sk.due diligence – företagsbesiktning. I Sverige är det främst amerikansk rättspraxis som har kommit att påverka begreppets moderna användning. Förenklat...

Läs mer

Företagets marknadsplan

Publicerat: 26 juli, 2021

En marknadsplan – del av affärsplanen – har ändamålet att beskriva den nuvarande marknadspositionen för ett företag , dess marknadsstrategi och den tid som omfattas av planen. Så syftet med...

Läs mer

Försäljningsmodell till återkommande kunder

Publicerat: 24 juli, 2021

För att öka försäljningen kan en idé vara att sälja och erbjuda nya varor och/eller tjänster som kompletterar dina nuvarande eller växla till en relationsbaserad försäljningsmodell som får kunderna att...

Läs mer

Finansiell och strategisk köpare av företag

Publicerat: 21 juli, 2021

Strategiska köpare letar ofta efter företag för att fylla ett visst behov eller skapa synergi inom sina befintliga affärsenheter. Kanske man letar efter ett specifikt marknadssegment, ofta med regionala, nationella...

Läs mer

Ett företags framtida tillväxt

Publicerat: 20 juli, 2021

För att ett företag ska lyckas måste det tjäna tillräckligt med pengar för att upprätthålla verksamheten och göra en vinst som kan återinvesteras för framtida tillväxt. Att ta hänsyn till...

Läs mer

Förvärva företag?

Publicerat: 19 juli, 2021

Två delar man behöver förstå och tänka på initialt innan man förvärvar en verksamhet är: 1. Verksamhetens kassaflödesegenskaper och eventuella säsongsvaror och 2. Se till att det finns medel att...

Läs mer

Basen för bolagsprognoser

Publicerat: 9 juli, 2021

Ett bolags finansiella rapporter eller information är inte bara sammanfattningar från det förflutna – de innehåller också förutsägelser för framtiden, d.v.s. prognoser. Faktum är att de flesta finansinstitut är mer...

Läs mer