Management buy-out

Publicerat: 6 februari, 2019

Värdering, del 5 – MBO Management buy-out förekommer till och från och fordrar en värdering för att undvika skattepåföljder. MBO är en transaktion där den befintliga företagsledningen eller del av...

Läs mer

Kompanjonavtalsvärdering

Publicerat: 5 februari, 2019

Värdering, del 4 – Kompanjonavtalsvärdering. Här vill jag påstå att de flesta aktieägaravtal byggs slentrianmässigt och är otydliga när man kommer i det skarpa läget. Visst finns där reglerat hur...

Läs mer

Kontrollbalansräkning

Publicerat: 5 februari, 2019

Fortsätter på mina inlägg om olika värderingssituationer – nu om Kontrollbalansräkning. När uppstår det ett sådant behov? När det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av...

Läs mer

Värderingssituationer

Publicerat: 5 februari, 2019

När kan det vara aktuellt att göra en Värdering? Här några tillfällen; Försäljning av företag Förvärv av företag Samgående av företag Värdering, enskilda tillgångar Ny kompanjon/lösa ut kompanjon Kontrollbalansräkning Anskaffa...

Läs mer

Bedöma värdet av ett företag

Publicerat: 5 februari, 2019

I mina uppdrag ingår det att bedöma värdet på ett företag eller en rörelse, som t ex bedrivs i ett aktiebolag. Företagsvärdering är ingen exakt vetenskap, men bygger på en...

Läs mer