Kontrollbalansräkning

Publicerat: 5 februari, 2019

Fortsätter på mina inlägg om olika värderingssituationer – nu om Kontrollbalansräkning.
När uppstår det ett sådant behov? När det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Här är aktiebolagslagen tydlig – görs inte saker på rätt sätt kan styrelseledamöterna bli personligen ansvariga för bolagets skulder. När det råder osäkerhet är det bättre att förekomma än förekommas – upprätta därför en kontrollbalansräkning. Alternativet kan vara likvidering eller personligt ansvar.

De flesta bolag har större värden bland sin maskiner och inventarier än vad balansräkningen berättar om. Kanske det kan finnas skäl att få dessa värderade för att undvika framtida problem. Agera i tid, så slipper du kallduschen.

// Sten-Ove Eriksson

Auktoriserad Företagsmäklare
Oberoende Besiktnings- och Värderingsperson, förordnad av Sveriges Handelskamrar
070-541 04 05