bedömning av ditt företag

Publicerat: 30 april, 2021

Efter att du har bokat ett möte med en företagsmäklare ta gärna med dig dokumenterad information. Företagsmäklaren i sin tur har redan förberett sig och har finansiella uppgifter om ditt...

Läs mer

Investeringsberäkning – en introduktion

Publicerat: 25 april, 2021

En investeringsberäkning är en kvalificerad bedömning av en investerings långsiktiga lönsamhet. Det kan gälla till eventuella inköp av ny utrustning, nya lokaler, jämföra olika tillverkningsmetoder etc. Internräntemetoden är ett verktyg...

Läs mer

Gällande nystartade företag

Publicerat: 24 april, 2021

Veckans Affärer konstaterade 2016 det faktum att var tredje nystartat företag går i konkurs inom tre år. Vidare att finansiering av företaget är lika viktigt för att driva företaget framåt...

Läs mer

Marknadsvärdering och prospekt

Publicerat: 24 april, 2021

En av fördelarna med att anlita en företagsmäklare från Tactic Företagsförmedling är att du kan fokusera på din verksamhet och inte bli störd av mer eller mindre intresserade personer som...

Läs mer

När kan det vara aktuellt att göra en företagsvärdering?

Publicerat: 23 april, 2021

En företagsvärdering kan vara aktuellt t.ex. vid: Försäljning av företag Förvärv av företag Samgående av företag Värdering, enskilda tillgångar Ny kompanjon/lösa ut kompanjon Anskaffa riskkapital Bankfinansiering Börsintroduktion Skapa incitamentsprogram Bodelning...

Läs mer

Värderingstekniker rörande bolag

Publicerat: 23 april, 2021

En företagsmäklare förstår värderingstekniker och hur en specifik bransch hanterar varje del för värderingen av ett företag. Beroende på verksamheten och dess bransch finns det vissa sätt för att fastställa...

Läs mer

Öka företagets lönsamhet – tips

Publicerat: 21 april, 2021

Öka företagets vinst genom bl.a.: – Hitta nya kunder – Öka din konverteringsfrekvens – Granska den aktuella prissättningsstrukturen – Minska ditt lager – Minska generellt dina omkostnader i övrigt där...

Läs mer

Har du entreprenörsanda?

Publicerat: 19 april, 2021

Det finns ju flera definitioner om vad en entreprenör är. Men kanske man kan hålla med om att en typisk entreprenör är den som saknar en off switch som säger...

Läs mer