bedömning av ditt företag

Publicerat: 30 april, 2021

Efter att du har bokat ett möte med en företagsmäklare ta gärna med dig dokumenterad information. Företagsmäklaren i sin tur har redan förberett sig och har finansiella uppgifter om ditt företag. Däremot är de inte dagsaktuella. Ju mer information du tar till det första mötet desto lättare blir det att göra olika bedömningar av företaget som du vill sälja. Utöver den dokumenterade informationen så vill företagsmäklaren gärna höra din historia om företaget. Har du till exempel grundat företaget? Har du kanske köpt företaget tidigare? Hur ser du själv på framtidsutsikterna? Vilka är utmaningarna? Hur ser konkurrensen ut?

På TACTIC:s Företagsförmedling i Stockholm ingår alltid en konkurrensanalys när du blir kund. Konkurrensanalysen innebär detaljerad information om hur ditt företag står sig i förhållande till andra företag i samma bransch.

 

– Av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos Tactic Företagsförmedling.