Gällande nöjda kunders betydelse

Publicerat: 18 september, 2021

Konventionella tillvägagångssätt för att hitta kunder kan vara svåra att konfronteras med för småföretagare som saknar erfarenhet av försäljning och marknadsföring. Det finns dock många olika sätt att hitta nya...

Läs mer

Bestämma priset av en produkt eller tjänst

Publicerat: 17 september, 2021

Att bestämma priset av en produkt eller tjänst är förmodligen bland det mest svåra att göra som företagare och är samtidigt en av nyckelkomponenterna för affärsframgång. Misslyckas prissättningsstrategin kan det...

Läs mer

Utgångspunkten inför en företagsförsäljning

Publicerat: 15 september, 2021

Utgångspunkten för försäljningen av ditt företag är den värdering av företaget som företagsmäklaren gör och den är baserad på många olika variabler utifrån ditt företags resultat. Därför är finansiella rapporter...

Läs mer

Förväntningar avseende ekonomin efter corona

Publicerat: 1 september, 2021

Analyster globalt har börjat göra kvalificerade bedömningar av vad som troligtvis kan ligga i horisonten när den värsta coronakrisen har gått över. Vissa pekar på tidigare ekonomiska återhämtningar efter en...

Läs mer