Upprätta synergier för ett företags tillväxt

Publicerat: 23 september, 2021

För tillväxten av verksamheten i ett företag är det fördelaktigt att etablera strategiska allianser med externa enheter, antingen för att expandera till nya geografiska områden, utveckling av nya produkter och...

Läs mer

Komplext och krävande att starta företag

Publicerat: 22 september, 2021

Att starta företag är komplext och krävande och det är i allmänhet avgörande att ha en väl identifierad nisch eller segment, korrekt kunskap, de nödvändiga resurserna samt tillräcklig balans av...

Läs mer

Kort om ett företags kärnverksamhet

Publicerat: 20 september, 2021

Varje företagare behöver veta vad dennes huvudsakliga verksamhet är och hur möta sina kunders behov. Även när marknaden är instabil behöver företaget en horisont, en vision om vart det vill...

Läs mer

Gällande nöjda kunders betydelse

Publicerat: 18 september, 2021

Konventionella tillvägagångssätt för att hitta kunder kan vara svåra att konfronteras med för småföretagare som saknar erfarenhet av försäljning och marknadsföring. Det finns dock många olika sätt att hitta nya...

Läs mer

Bestämma priset av en produkt eller tjänst

Publicerat: 17 september, 2021

Att bestämma priset av en produkt eller tjänst är förmodligen bland det mest svåra att göra som företagare och är samtidigt en av nyckelkomponenterna för affärsframgång. Misslyckas prissättningsstrategin kan det...

Läs mer

Utgångspunkten inför en företagsförsäljning

Publicerat: 15 september, 2021

Utgångspunkten för försäljningen av ditt företag är den värdering av företaget som företagsmäklaren gör och den är baserad på många olika variabler utifrån ditt företags resultat. Därför är finansiella rapporter...

Läs mer

Att skala upp företaget

Publicerat: 14 september, 2021

Att expandera ditt företag kommer innebära stora utmaningar. Ofta innebär tillväxt att man går in i ett helt nytt marknadsutrymme och utökar ett företags fysisk avtryck, uppnå ny marknadsandel och...

Läs mer

Har ett projekt bärkraft?

Publicerat: 2 september, 2021

När ett företag eller organisation lanserar ett projekt investeras betydande tid, pengar och personal i något som inte är garanterat att lyckas. För att maximera ett projekts effektivitet, framgång och...

Läs mer