Strategiskt företagsmål

Publicerat: 24 november, 2023

Ett strategiskt företagsmål Sbeskriver de förväntade resultaten, effekterna eller konsekvenserna som ett resultat av genomförandet av mer än en strategi under en relativt lång tidsperiod, vanligtvis mer än ett år. De uttrycker vad det förväntade resultatet är och när det kommer att uppnås.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.