ledningsstrategier avseende goda resultat

Publicerat: 7 november, 2023

Genomförandet av strategier på kort, medellång och lång sikt är  det sätt på vilket företag kan få en konkurrensfördel i affärer. Affärsmål är de yttersta syftena som ett företag är inriktat på och tjänar till att fastställa de åtgärder och planer som ska uppfyllas för att uppnå dessa mål. Dessa mål vägleder kollektiva ansträngningar och ger mening åt de aktiviteter som utförs inom ett företag.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.