Affärskommunikation – en introduktion

Publicerat: 6 februari, 2024

Affärskommunikation omfattar delning av information mellan människor inom och utanför en organisation på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Det involverar olika former av kommunikation, inklusive verbal, icke-verbal, skriftlig och digital, och tjänar flera syften som att tillhandahålla information, underlätta beslutsfattande, motivera anställda, förhandla om affärsavtal och bygga relationer med kunder och partners. Effektiv affärskommunikation är avgörande för framgången för alla organisationer, eftersom den förbättrar lagarbetet, leder till bättre beslutsfattande och förbättrar organisationens praxis.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.