Hur lång tid tar det innan en potentiell köpare presenteras i en försäljningsprocess?

Publicerat: 8 juni, 2021

I normalfallen tar det några månader innan intressanta köpare presenteras, med undantag för vissa branscher där det kan gå snabbare och för andra branscher långsammare. Runt 6-12 månader tar processen i allmänhet ta från det att försäljningsprocessen inleddes. När en kvalificerad intressent är framtagen så har företagsmäklaren dessförinnan utfört många möten och + 100 samtal med intressenter och därför är försäljningsprocessen utdragen, samtidigt som företagsägaren kan fokusera i lugn och ro på sin verksamhet. Även överlåtelseavtalet skrivs av företagsmäklaren vilket gör att en jurist inte behöves anlitas. Försäljningsprocessen går med andra ord på autopilot till affären är avslutad.

I normalfallen tar det några månader innan intressanta köpare presenteras, med undantag för vissa branscher där det kan gå snabbare och för andra branscher långsammare. Runt 6-12 månader tar processen i allmänhet ta från det att försäljningsprocessen inleddes. När en kvalificerad intressent är framtagen så har företagsmäklaren dessförinnan utfört många möten och uppemot + 100 samtal med intressenter och därför är försäljningsprocessen utdragen, samtidigt som företagsägaren kan fokusera i lugn och ro på sin verksamhet. Även överlåtelseavtalet skrivs av företagsmäklaren vilket gör att en jurist inte behövs anlitas. Försäljningsprocessen går med andra ord på autopilot till affären är avslutad.

– Av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB. Artiklar är skrivna i generaliserande termer.