Några reflektioner avseende att driva ett företag

Publicerat: 21 juni, 2021

Grundläggande färdigheter för att driva ett företag kan vara omfattande men i korthet handlar det om att forma lösningar och positionera företaget för att ge bättre värde till verksamheten. Eller tänk bildligt att en företagare är som en arkitekt som arbetar med planering och anpassning där en framgångsrik företagare planerar och anpassar sin verksamhet till faktiska förhållanden för att få stabilitet och utveckling.

Om man driver ett stort företag inkluderar de grundläggande färdigheterna t.ex. förståelse för breda och generiska affärsstrukturer och funktioner som gäller för alla organisationer, däribland organisationsdesign, personalresurser, ekonomisk förvaltning, mikro- och makroekonomi, globala trender, MFoU, produktion, kvalitetskontroll utöver exempelvis marknadsföring och försäljningsstrategi . Mikroekonomi studerar beteenden hos individer och små påverkande organisationer när de fattar beslut om tilldelning av begränsade resurser, d.v.s. producenters och konsumenters samverkan på marknader. Det gäller marknader där varor eller tjänster köps och säljs. Makroekonomi inbegriper däremot den totala ekonomiska aktiviteten och hanterar frågor som tillväxt, inflation och arbetslöshet, konjunktursvängningar, arbetslöshet och deflation.

Tänk dig att besöka en läkare för medicinsk kontroll. Vilka är tecken på hälsa och välbefinnande som doktorn skulle leta efter? Skulle han/hon bara lita på en eller ett antal? På samma sätt ger grundläggande färdigheter avseende att driva företag en inblick i organisationens hälsa och var sårbarheter ligger. De är tidiga indikatorer på framtida problem och/eller möjligheter.

– Av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB. Artiklar är skrivna i generaliserande termer.