Ditt företags värde

Publicerat: 15 mars, 2023

Till skillnad från att sälja fastigheter finns det många komponenter att ta hänsyn till i ett företag som ska säljas. Det kan exempelvis ha inventarier, lager, goodwill, konkurrens, kundfordringar och leverantörsskulder.