Konceptet B2B

Publicerat: 26 augusti, 2022

Ett business-to-business koncept innebär att skapa en idé som tillhandahåller tjänster och produkter till andra företag, istället för konsumenter. Många av dessa typer av idéer strävar efter att lösa företagets behov, oavsett om det handlar om att sälja en viss produkt till dem eller erbjuda dem en tjänst som kan göra deras operativa processer mer effektiva. Till exempel kan en biltillverkare köpa robotmaskiner från en robottillverkare eftersom det kan bidra till att öka deras produktivitet. Detta koncept syftar till att identifiera en möjlighet där ett företag kan dra nytta av idén.

Publicerat av John Lidén, marknadsförare och företagsmäklare TACTIC företagsförmedling.