Vad ä ”entreprenörsskatten” – 3:12 reglerna förklaras

Publicerat: 5 augusti, 2022

3:12-reglerna är bestämmelser om hur ägare till fåmansbolag som är verksamma i betydande omfattning i bolaget ska beskattas för utdelning och kapitalvinst i bolaget.