DuPont Analysis-modellen – en introduktion

Publicerat: 28 februari, 2023

Den grundläggande DuPont Analysis-modellen är en metod för att dela upp den ursprungliga ekvationen för ROE i olika komponenter. Du Pont-modellen används för att analysera bolagets lönsamhet på totalt kapital.