En affärsplan för ett litet företag

Publicerat: 2 april, 2022

Oavsett om du startar ett nytt företag, utökar ett befintligt företag eller bara introducerar en ny produkt eller tjänst, är det bra praxis att börja med en plan – en affärsplan. För vissa kan det verka som en extremt tidskrävande och onödig uppgift att ta fram en affärsplan. Men det är väl använd tid. Affärsplaner kan sträcka sig från det enkla till det komplexa – men bör innehålla samma kärnelement. Nedan följer exempel på några viktig element i affärsplanen:

1. Ett övertygande affärscase, m.a.o. vad handlar ditt företag om och varför finns det – eller borde det – existera? Vilka fördelar ger det? Och vilket eller vilka problem löser det?

2. En särskiljande produkt- eller tjänstebeskrivning. Vad är det för produkt eller tjänst du erbjuder? Vad är din USP – Unique Selling Proposition? Inkludera de unika punkter som skiljer din produkt eller tjänst från andra.

3. En tydligt definierad målmarknad. Vad är marknaden för din produkt eller tjänst? Är marknaden tillräckligt stor för att du ska kunna generera kassaflöde, lyckas och förbli lönsam? Var kommer dina kunder ifrån och för vilket geografiskt område sträcker sig din marknad? Vilken/vilka typer av företag eller individer tilltalar din produkt?

4. En grundlig konkurrensanalys. Vilken nivå av konkurrens kommer du att möta och hur kommer du att reagera effektivt på den konkurrensen? Tänk inte bara på den direkta konkurrensen, utan alla ersättningsprodukter och tjänster som kan utgöra hot mot din försäljning. Titta på varje konkurrents styrkor och svagheter och fundera över hur ditt företag är positionerat gentemot den konkurrenten. Som med andra delar av din plan, var ärlig – och var specifik.

– Av John Lidén, john.liden@tactic.se, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB. Artiklar är skrivna i generaliserande termer.