Entreprenörers balans mellan arbete och privatliv

Publicerat: 27 januari, 2023

Balansen mellan arbete och privatliv är lika viktigt för entreprenörer som för andra yrkesverksamma. Det minskar risken för utbrändhet, ökar produktiviteten och det är bra för vår hälsa. De mest framgångsrika entreprenörerna vet hur man tar pauser och bemästrar sina färdigheter i prioritering, delegering och schemaläggning.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.